Vi tar det store heltidsvalget videre!

Av
DEL

MeningerVed forrige kommunestyrevalg, gikk Sør-Varanger Arbeiderparti til valg på å jobbe frem en heltidskultur i Sør-Varanger kommune for å kunne tilby helsepersonell med deltidsstillinger heltidsstillinger.

Hva har vi så gjort med det? Allerede i desember 2015 satte vi uønsket deltid på dagsorden og i mars 2016 vedtok kommunestyret å iverksette prosessen. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som igjennom hele kommunestyreperioden har arbeidet med disse spørsmålene og foreløpig har kommunestyret vedtatt to konkrete ting.

1) Vi har opprettet et eget bemanningsteam i SVK – avdelingsleder er tilsatt og utlysninger av stillinger til bemanningsteamet vil komme på plass i løpet av 2020

2) Vi har vedtatt overordnede prinsipper for heltidskultur i SVK, som blant annet innebærer at alle stillinger som lyses ut i helse- omsorgssektoren skal lyses ut i 100 % stilling fra 1.4.19

På veien frem til disse to konkrete vedtakene har vi arrangert workshop for alle ansatte i helse- og omsorgssektoren, vi har arrangert innspillsmøte for alle avdelingslederne og tillitsvalgte. Jeg selv har vært ute og besøkt alle avdelingene i sykehjemsenheten, hjemmebasert omsorg og tjenesten for funksjonshemmede ved å delta på deres personalmøter for å informere om prosessen og få innspill på hva de mener er viktig. Jeg har også deltatt på personalmøter til andre avdelinger som har ønsket informasjon om det store heltidsvalget. Jeg mener det er helt avgjørende med en god dialog med de ansatte og lytte til deres innspill, selv om alle innspill ikke er blitt tatt til følge har de alle vært tatt med inn til arbeidsgruppa for diskusjoner.

Hva har vi oppnådd med dette?

Vi har endret fokus fra uønsket deltid, til å snakke om heltidskultur. Vi har tatt ned kostnadene for kjøp av vikartjenester med 8,8 millioner kroner fra 2015 til 2018 og vi har pr. 31.12.18 ca. 67 % av kommunens tilsatte på heltid. Selv om vi er helt i norgestoppen er vi ikke fornøyde før alle som ønsker det har en 100 % stilling og ei lønn å leve av. Og vi har enda mange utfordringer å løse spesielt i helse- og omsorgsenhetene. Vi ser at når kjøp av vikartjenester går ned, går overtidsbudsjettet opp. Dette fordi en av våre største utfordringer er å få rekruttert nok helsepersonell.

Sør-Varanger Arbeiderparti vil også de neste fire årene prioritere heltidsstillinger og rekruttering av helsepersonell. Vi er garantisten for at det store heltidsvalget videreføres og jeg vil fortsette med mine besøk ute på avdelingene.

Sammen får vi det til!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags