Administrasjonen i Vadsø kommune har igjen foreslått å legge ned Oppvekstsenteret (skolen og skolefritid) i Vestre Jakobselv. Denne gangen i forbindelse med kommunens års- og langtidsbudsjett.

Jeg trodde det skulle være kjent at skolen ligger i en egen skolekrets. Dvs at verken årstrinn/ungdomsskole eller hele skolen kan legges ned før skolekretsen er opphevet.

Det er heller ikke vedtatt en ny skolestruktur. På siste kommunestyremøte i juni ble det vedtatt at dagens skolestruktur skal være slik den er.

Hvis en eventuell ny skolestrukturplan skulle bli utarbeidet skal den ha med pedagogiske, økonomiske og samfunnsmessige utredinger og alle med konsekvensanalyser. Til slutt skal det være en åpen høring. Alle som blir berørt skal kunne komme med innspill. Dette angår jo hele samfunnet. Hvorfor ellers har vi demokratiske spilleregler. Planen «En skole for fremtida» har altfor mange mangler til å holde mål som skolestrukturplan. Dessuten var det heller ingen åpen høring på den.

Siden det ikke er utarbeidet og vedtatt en ny skolestruktur er den jo heller ikke tatt inn i kommunens overordna kommuneplan og blitt politisk vedtatt. Er det ikke et lovkrav om dette før en skole foreslås nedlagt!

Dessuten er det er ulovlig å legge ned en skole på et kommunestyremøte i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen.

Alle ovenstående momenter med henvisning til regelverk har «Landslaget for nærmiljøskoler – LUFS» gjennom skriv gjort Vadsø kommune oppmerksom på.

Derfor forundrer det meg at et slikt forslag kommer. Hvorfor vil administrasjonen bryte både lovregler og forvaltningsregler? Eller er det kanskje slik at administrasjonen ikke kan lage et budsjett i balanse og ber politikere gjøre jobben for dem. Hvis tanken er å foreslå å legge ned hele skolen for deretter å være «snill» og bare legge ned ungdomsskolen er jo også det ulovlig.

Formannskapet og kommunestyret har nå fått årsbudsjettet og langtidsbudsjettet til behandling. Det blir spennende å se hva som blir resultatet. Ekstra interessant er det også fordi det er kommunevalg neste år. Men ennå er det mulighet for administrasjonen å endre sitt forslag.

Vi sloss for vår skole!