Jeg har lest flere steder at den/de som er for Nussir og gruvedrift i Kvalsund sier Hammerfest kommune ikke hadde vært den byen den er i dag uten Melkøya. Melkøya slipper nå vel ikke ut forurenset masse i sjøen, men forurenser lufta?

Det er jo riktig at Kvalsund kommune skal slå seg ilag med Hammerfest kommune den 01. januar 2019. Da må jo inntektene fra Melkøya tilgodese Kvalsund uansett?

Det vi skulle hatt i Norge er lovlig borgervern mot selskaper som vil ødelegge naturen, insektlivet, fuglelivet og dyrelivet på fjellet; sjøen i Repparfjord og utover som har rikt med planter, fisk, krypdyr, skjelldyr og maneter. For ikke å snakke om sjøfuglene og dyrelivet som oteren.

Jeg har til og med sett sel, kobber, niser, springere og spekkhoggere inne i Repparfjorden.

Hva med hvile eller nødplass til fuglene som eventuelt er der? Hva med trekkfuglene?

Jeg har også lest på internett at det finnes tonnevis med kobber som er allerede er hentet opp, så da er det jo bare å hente kobberet derifra, ikke sant?

Jeg har også lest på internett at til og med en professor er i mot. Han sier man ennå ser ettervirkninger etter sist det var gruvedrift i Kvalsund. Det burde ha stor betydning for at Nussir. Hvis ikke professorens uttalelse vil få noen betydning, ja da må man få en ekstern uttalelse og utredning som ikke er tilknyttet regjeringen.

Jeg mener også å ha lest på internett at flere offentlige etater advarer eller er imot at det skal startes gruvedrift i Kvalsund kommune. Og er ikke en av etatene fiskeridirektoratet? Og Norges fiskarlag?

Videre slik jeg har forstått det så kan man stanse gruvedriften i Kvalsund umiddelbart hvis man finner noe galt. Så hvorfor satse masse millioner/milliarder både på grunninvesteringer, bygg, utstyr, ansettelsesprosessen og lønn hvis Nussir må stanse driften umiddelbart?

Men nå har jo Arbeiderpartiet lagt bort oljekompromiss for Lofoten,Vesterålen og Senja. Da må de også gå inn for at Nussir ikke får starte gruvedrift i Kvalsund kommune.

Men er det ikke snart kommunevalg? Da er det bare å si: Stem på partiet som er imot gruvedrift som ødelegger naturen og sjøen som beskrevet ovenfor

Eller er det ikke bare å starte et nytt parti? Hvordan skal man gå frem for å starte et nytt parti?

Videre så må alt startes på nytt igjen fra A, for alle har ikke fått info. For eksempel de de gamle, barna, de utstøtte, de syke, de handikappede, de døve, de blinde og de unormale. De har like mye rett på info, og like mye rett til å komme med et standpunkt for eller imot at Nussir skal få starte gruvedrift i Kvalsund Kommune.

Uansett: Hvis Kongen i Statsråd ikke sier nei til gruvedrift, så har jeg lest på internett at det da vil det bli rettssak. Det trur jeg vil bli en meget interessant rettssak. Saken havner nok sikkert til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg til slutt