Dette innlegget er et svar til Lars Bjørn Mehus sitt innlegg:

Les også

«De bildene vi nå ser fra Ukraina minner til forveksling om Finnmark og Nord-Troms fra 1945»

Det er ikke Forsvaret alene som skal forsvare Finnmark.

Det er oss alle som skal forsvare Finnmark. Både du som Finnmarking og jeg som ikke er Finnmarking skal forsvare Finnmark om kampen kommer.

Dette er fundamentet for vår fred og frihet.

Den norske militærmakten – Forsvaret – skal utføre sine tjenesteplikter i Finnmark dersom Russland bestemmer seg for å anvende militærmakt mot oss i Finnmark.

Finnmark er en del av Norge. Finnmark skal forsvares. I alle domener.

Akkurat nå er kun landmakten av Forsvaret fysisk tilstede i Finnmark. En adekvat militær beredskap krever fysisk tilstedeværelse i Finnmark fra alle domener av militærmakten. Både landmakten (Hæren og Heimevernet), sjømakten (Sjøforsvaret og Heimevernet) og luftmakten (Luftforsvaret, Hæren og Heimevernet).

Beredskap, det handler om å erkjenne geografi.

Akkurat dette har lokalpolitikere i Finnmark satt på agendaen nå. Det er betryggende.

Dersom kampen kommer, skal vi sammen forsvare Finnmark. Med de midler vi har tilgjengelig.

I henhold til forsvarloven er alle norske statsborgere som er skikket til tjeneste i Forsvaret vernepliktige fra det året de fyller 19 år, til utgangen av det året de fyller 44 år. Verneplikten gjelder ikke for kvinner som er født før 1. januar 1997. Er du vernepliktig, plikter du å møte til militær tjeneste dersom innkalling kommer.

I henhold til sivilbeskyttelsesloven kan Sivilforsvarets myndigheter pålegge personer mellom 18 og 55 år som oppholder seg i Norge, tjenesteplikt i Sivilforsvaret. De som blir innkalt, plikter å møte.

Ut over den lovpålagte plikt for sivil eller militær tjeneste må vi alle forberede oss på å bidra til å få Totalforsvaret til å virke.

Dersom jeg såres i kamp med en russisk militærmakt i Finnmark skal Finnmarkssykehuset behandle mine skader dersom jeg mot formodning overlever gjennom den militære evakueringskjeden.

Dersom en sivilperson såres av russiske våpen i Finnmark skal skadene behandles av helsetjenesten i Finnmark.

Hovedprinsippet i dag når det gjelder sivil støtte til Forsvaret, er at den baseres på kommersielle ordninger og samarbeid med sivil beredskap i størst mulig grad. Dette gjelder også i tilfeller hvor beredskapslovgivningen kan anvendes.

Dette innebærer at du som voksen og frisk Finnmarking ikke kan evakuere fra Finnmark. Dersom kampen kommer.

Vi skal sloss sammen. Jeg skal sloss med våpen. Sammen med deg.

Dersom du ikke selv sloss med våpen, skal du hjelpe meg.

Kanskje er det du som sørger for at jeg får noe å spise. Kanskje er det du som bygger sperringer. Kanskje er det du som hekler kamuflasjenett. Kanskje er det du som sørger for at brannene slokkes etter russernes bomber. Kanskje er det du som reparerer kaia etter den er bombet i stykker.

Kanskje er det du som sørger for å få evakuert barna ut av Finnmark, til sikkerhet.

Det er ikke Forsvaret alene som skal forsvare Finnmark.

Det er oss alle som skal forsvare Finnmark. Både du og jeg skal forsvare Finnmark om kampen kommer.

Dette er fundamentet for vår fred og frihet.