Torsdag 8.august arrangeres høstens første valgdebatt i Kautokeino der 7 mannlige og en enslig kvinne stilller til debatt. Temaene våre lokalpolitikere skal debattere er kjente og slitte temaer som gruvedrift, kommuneøkonomi, omstilling og utvikling.

Det får meg til å undres litt..Hvorfor debatterer man ikke samfunnets myke verdispørsmål. Hva med barn og unge, eldrepolitikk og helsespørsmål?

Helsepolitikken og kompetansen i vår kommune ble nylig slaktet i en tilsynsrapport, og slik er det på flere andre områder i vår kommune. En klarte ikke å bli 100% enige om å bygge ny grunnskole på kommunestyret før ferien, noe som klart skulle vært enstemmig banket gjennom og er helt nødvendig for våre barn.

De er vår fremtid og det er uverdig av politikerne å la de lide seg gjennom dårlig innemiljø i et uvisst antall år fremover. Dette er eksempler på ting som er nære for alle og viktige for trivsel og trygghet i vårt samfunn, og spørsmål SV i Kautokeino er opptatt av. Vi ser og hører folks bekymring for slike spørsmål, men blir invitert på debatt for å debattere temaer tydelig laget av menn, for menn.

Erfaringsmessig har vi kvinnelige politikere vanskelig for å fremme våre kjernesaker i slike debatter. Misforstå meg rett. Det er viktige spørsmål, der spesielt samfunnsutviklingen for trygge arbeidsplasser, støtte og drahjelp for å drive mindre bedrifter inn i fremtiden, utvikling av reiselivet og ivaretakelsen av vår største næring- reindrifta- er viktig.

Likevel må det være plass og rom for å debattere myke verdier, det nære for folket. Det bør være plass til partier som er opptatt av barn og unge, skole og utdanning, helse og eldreomsorg. SV er opptatt av disse problemstillingene, utfordringene og løsningene på disse. SV er for de mange, ikke for de få. Ønsker alle velkommen på valgdebatt i bygda torsdag, og lykke til med valgkampen til alle disse menn der vi i SV skal stå imellom, og forsøke å fortelle at vi skal være en stemme for de svakeste i samfunnet, og de nære ting.

Godt valg alle sammen!