I Tana har politikken i etterkrigstiden vært at de ønsker søringer til Tana, kanskje for å øke folketallet. Søringene blir der et par år, noen få blir lenger, mens Tanaværingene må flytte for å skape eller få seg arbeid. La meg ta et eksempel fra da et familiemedlem for et par generasjoner siden ønsket å skape et hotell i Tana, med sensasjonell utsikt, overfor den gamle broen.

Han fikk avslag, og året etter etablerte man et hotell der nåværende hotell står. Selvsagt var det søringer som fikk jobben med å etablere hotell. Han flyttet, og hans etterkommere bor vel ikke i Tana. Næringsinteresser ønsket å bidra til et nytt hotell for noen år siden, det kunne bidratt til nye arbeidsplasser i kommunen. Dette ble også avslått.

De siste årene har Tana Arbeiderparti kjeppjaget alle som ikke er arbeiderpartimedlemmer. Du må ikke komme her med ambisjoner, når du ikke er medlem av partiet er vel inntrykket vi andre får. På folkemunne sies det å ha partiboka i orden. Er det noen som ikke er medlem i Tana Ap i kommuneledelsen der? Dele makt med andre er vel kanskje utenkelig?

Selv har jeg mange ganger blitt forbigått av folk fra andre kommuner og medlemmer av Tana Ap med lavere kompetanse enn meg. Det het seg at jeg ikke kunne samarbeide. Selvsagt er det ikke sannheten, men noe må folk med makt si, for å legitimere sine handlinger. Jeg går ut i fra at de har brukt ukvalifisert arbeidskraft med dispensasjon i ulike kommunale stillinger, og samtidig diskriminert andre. Men pyttsann, det trenger jo ikke staten å vite.

Jeg registrerer gjennom et leserbrev i Sagat at Tana AP ønsker å gå tilbake til gamle synder med lukkede prosesser, og kanskje uten kontrollfunksjoner, slik at de igjen kan styre kommunen med stillingskorrupsjon og ubegrenset tillit til sine venner.

God ledelse i kommunen er å vise handlekraft, bruke makt og trakassere de som ikke er inne, og mobbe ut de som utfordrer makten. Virkelig god ledelse skaper et inkluderende arbeidsliv der man samarbeider om ideer og skaper gode løsninger i fellesskap uavhengig av tankesett.

Jeg har ingen problemer med å forstå hvorfor folk flytter. Jeg bidro selv til at muslimene som ble utestengt fra arbeidslivet i kommunen flyttet derfra. Det jeg ikke visste var, at det ble etterfulgt av en enorm smitteeffekt for resten av gruppen som lærte seg reglene i rekordfart og flyktet fra kommunen. Vi kan på ingen måte si at Tana er et inkluderende samfunn. Enten er du inne, eller så er du ute. Nå har man lyktes med å senke folketallet med 300 personer siden 1997.

Man må begynne å inkludere mennesker som allerede bor der. I tillegg er kommunen overbevist om at man klarer å tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft med lavere lønninger enn i resten av landet. Sammenliknet med bare Nesseby, kom det nylig fram at Tana betaler dårligere enn dem. Huff beklager, det gjelder selvsagt ikke lederlønningene til medlemmene i Tana Ap.

Folk har studielån, og de få tusen som ettergis hver år for å være finnmarking er lommerusk sammenliknet med å arbeide sørpå. Det er som om de har litt for stor selvtillit på sin egen kunnskap om tingenes tilstand, til tross for at det i mange tiår har endt med mageplask gang etter gang.

I sum kan man lure på poenget med å bo i Øst-Finnmark i det store og hele? Politisk konstrueres det konflikter, og maktkampen er i gang igjen. Det kan absolutt defineres som en form for cancel culture.

Snakk om å konstruere seg en mafialiknende organisasjon, der alt foregår utenfor offentlighetens lys, mens folk gir opp og reiser derfra. Ris til egen ræv kan man kalle det.

Helga Pedersen, ordfører i Tana kommune og leder i Tana Ap, har blitt forelagt debattinnlegget i sin helhet og ønsker ikke å svare på det.