Vi kan ikke bare se «oss sjøl» innenfor båt og fergetilbudet. La oss også prøve å se naboen

Geir Ove Bakken.

Geir Ove Bakken.

Av

Finnmark fylkeskommune ser at endringer skaper reaksjoner. Prosessen i Loppasaken har gått over lang tid og kunne nok vært bedre.

DEL

MeningerHUKFS vedtok 12 mars 2019 ruteendringer for Loppa. Dette var en oppfølging av fylkestingsvedtak 30/18, hvor intensjonen var bedre ruteproduksjon i Loppastedene innenfor en ramme på 5 millioner.

En slik endring av produksjonen kan ikke gjøres uten å involvere berørte kommuner som Hasvik, Hammerfest og Alta. Arbeidsprosessen i saken skjer på administrativt nivå og har involvert kommunene Hammerfest og Hasvik siden august 2018. Denne involveringen er svært vesentlig da endringer i båt og fergetilbudet ikke kan gjøres uten å berøre naboen, gjennom at vi i fylket har felles båter og ferger.

Under hovedutvalgsbehandlingen 12 mars var det høringsinnspill vedlagt saken fra alle berørte kommuner, også Hasvik og Hammerfest.

Det framkom i saken 2 hovedalternativer til bedre ruteendringer i Loppa. Alternativene berørte Hasvik/Sørøysundbassenget mer eller mindre.

Alternativ 1 (hoved ønsket fra Loppa) som ble støttet av Høyre, FRP, SP, Kyst fikk 5 stemmer og falt. Dette forslaget fjernet hurtigbåten til Hasvik på onsdager og ville gitt vesentlig negative endringer på fergeavganger i sambandet  Øksfjord Hasvik.

Alternativ 2 (også ønsket av Loppa) ble vedtatt av AP, SV, KRF. Hasvik beholder fergestrukturen og hurtigbåten til Hasvik blir betjent av Sørøysund Ekspressen. Dette betydde at 2,5 mill av de 5 mill til Loppa ble overført til Sørøysundekspressen for å opprettholde et båtilbud mot Hasvik. Innenfor denne rammen skulle admin følge opp saken administrativt fram mot offentliggjøring av ruteoppsett.

HUKFS etter rammer fra fylkestinget har behandlet denne saken over mange år. Knapphet på ressurser i forhold til ønsker og behov er påfallende innenfor området. Kommunene har vært involvert i disse prosessene, også Hasvik og Hammerfest. Ingen får det helt som de ønsker, men Finnmark Fylkeskommune prøver å være solidarisk over båt og fergeavhengige samfunn i sitt tilbud.

Oppsummert etter flertallsvedtak i HUKFS:

  1. Bedre tilbud til Loppastedene. Båtproduksjonen rutes mot Storekorsnes som ønsket. Kommunestyret i Loppa fikk ikke alle  sine ønsker oppfylt.
  2.  Hasvik beholder fergestrukturen og produksjonen. Hurtigbåttilbudet betjenes av Sørøysundekspressen. Vedtatt alt 2 gav samlet sett Hasvik det beste tilbudet.
  3. Høringsuttalelsene fra kommunene var vedlagt saken og kunne vektlegges av politikerne.
  4. HUKFS har ikke behandlet ruteoppsettet/publiseringen.

Finnmark Fylkeskommune ser at endringer skaper reaksjoner. Prosessen i Loppasaken har gått over lang tid og kunne nok vært bedre.

Innenfor de rammene vi har fått tildelt setter jeg meg gjerne ned med ordførerne i Hasvik og Hammerfest og tar en ordentlig prat.

Vi kan ikke bare se «oss sjøl» innenfor båt og fergetilbudet. La oss også prøve å se naboen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags