Gå til sidens hovedinnhold

Vi har råd til å ha en flytebrygge fryst inne i fjorden til nærmere 2,5 mill. kroner i året i faste utgifter, da har vi også råd til en sommeråpen SFO

Artikkelen er over 2 år gammel

Det er ulovlig å bruke skolefritidsordninger som en inntektspost i kommunens budsjetter.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Opplæringslovas paragraf 13-7 femte ledd sier at «Kommunen kan krevje utgiftene til skolefritidsordninga dekte gjennom eigenbetaling frå foreldra.» og Utdanningsdirektoratets tolkning sier eksplisitt at «Egenbetalingen er begrenset til å dekke kommunens utgifter.»

Det er ulovlig å bruke skolefritidsordninger som en inntektspost i kommunens budsjetter. Foreldre med barn på SFO i Lakselv skal ikke være med på å finansiere kommunens underskudd. Med nærmere en halv milliard i årlige inntekter står ikke budsjettet og faller på om skolefritidsordninga i Lakselv holder sommeråpent eller ikke. Likevel umuliggjør det ulovlige budsjettet at denne rimelige tjenesten tilbys.

Vi har råd til å ha en flytebrygge fryst inne i fjorden til nærmere 2,5 mill. kroner i året i faste utgifter, da har vi også råd til en sommeråpen skolefritidsordning. Med nærmere en halv milliard i årlige inntekter står ikke budsjettet og faller på om denne tjenesten tilbys eller ikke.

Arbeiderpartiet, Sp og SV hadde i sitt budsjettvedtak en økning på brukerbetalinga med over 1,6 mill kr for så å tjene 393.934 kr på å tilby skolefritidsordning i Lakselv. Det bryter med loven. Høyre hadde samme ulovlige tiltak inne i sitt alternative budsjettforslag. Dermed gjør budsjettvedtaket det umulig for kommunen å tilby sommeråpent SFO, bare for å spare småpenger, 50.000 kr. Her tas det altså fra foreldrene i begge ender samtidig som ordføreren snakker om bolyst.

TLP gjorde rådmannen oppmerksom på feilen i dette tiltaket hvor det var beregnet en for høy inntekt på brukerbetaling. Vi gjorde det i god tid før rådmannen la fram sitt budsjettforslag. Likevel valgte rådmannen å bruke tiltaket. En slik likegyldighet overfor budsjettarbeidet fra rådmannens side var med på å legitimere bruken av tiltaket, selv om tiltaket åpenbart var galt.

I TLPs budsjettforslag budsjetterte vi med sommeråpent SFO uten å bruke rådmannens tiltak om å øke brukerbetalinga. Da vårt forslag falt under votering var vi nødt til å velge mellom de to gjenstående budsjettforslagene fra henholdsvis Ap/Sp/SV og Høyre/Frp. Da falt valget på Ap/Sp/SV da dette var det minst ulovlige alternativet. Det kan vi utdype i et annet leserinnlegg.

TLP vil fremme et forslag i kommunestyrets møte allerede i april som viser hvordan SFO i Lakselv kan holdes sommeråpent innenfor dagens budsjett. Da er det bare for de andre partiene å henge seg på, så får vi svaret på hvor viktig det kommunale tjenestetilbudet er for ordføreren og varaordføreren. For TLPs del kommer innbyggerne og tjenestetilbudet til dem alltid først.

Som en kuriositet er det verdt å nevne at skolefritidsordninga i Porsanger og seawalk i Hamnbukt kostet omtrent like mye i 2018, omtrent 3,5 mill. kroner. Skolefritidsordninga ga kommunen inntekter på til sammen 2 mill. kroner i 2018. Havneanlegget i Hamnbukt ga kommunen 0 (null) kroner i inntekter. For TLPs del er det åpenbart hvilke prioriteringer som er viktigst.

Kommentarer til denne saken