– Vi har opplevd at folk ikke kommer seg hjem, og må vente i flere dager før flyet letter

Vår Energi AS opplever dagens lufthavn i Hammerfest som mangelfull både operasjonelt, økonomisk og menneskelig.