– Vi har lært av fortiden. Forsvarets etablering skal ikke være en sovepute

Visjoner og god tilrettelegging for næringsliv og bolyst. Kommunene i vestfylket er fremoverlente.