Det har blitt en sliten klisjé, politiske gjester som kommer til Sør-Varanger for å lytte. Det advarte vi både næringsministeren, kommunalministeren, og LO lederen om, når de kom for å lytte tirsdag 16 mai. Likevel var det viktig at de kom, for arbeidet med å løfte Sør-Varanger, er et arbeid i fellesskap. Et arbeid som krever mest av oss som bor her, men et arbeid vi verken kan eller skal stå i alene.

Det nasjonale fellesskapet har ansvar for å bygge samfunn over hele landet. Det ansvaret veier enda tyngre i en region som grenser til Russland. Dessverre har påfølgende regjeringers velmente ord for satsing i nord sjelden blitt fulgt opp av handling. Nå er det nok ord. Nå kreves handling, det må skje noe, og det må skje nå.

Det var vårt tydelige budskap til ministerne og LO-lederen den 16. mai, og det er vårt gjentakende budskap når vi følger opp regjeringens medlemmer tettere enn aldri før. Og vi har laget en plan. En plan for hvordan vi sammen skal få til endringer som også ungdommen tror på.

Først handler det om å trygge de som står i fare for å miste jobben. Det gjelder ansatte på Kimek, og det gjelder ansatte i andre selskap som er direkte berørt. Å sikre disse arbeidsplassene krever avklaringer og ny aktivitet raskt. Bedriftene har et selvstendig ansvar for omstilling, men igjen må fellesskapet se sitt ansvar for årsaker utenfor vår kontroll og som vi dessverre må forholde oss til. Utfordringene og mulighetene beskrives best av de med skoene på. Derfor blir dialogen mellom ansatte, bedrifter og myndigheter viktig. Som budbringere og støttespillere vil vi bidra i dialogen for løsninger alle kan tro på og jobbe med.

Neste steg på veien er å skape grunnlag for økonomisk utvikling. Vi trenger som alltid flere bein å stå på, der alle bein og bidrag er like viktige for et bærekraftig fundament. I dagens situasjon med kraftmangel, finnes det likevel muligheter. Sydvaranger Gruve har med sin kraftavtale mulighet for umiddelbar oppstart, det så fort eiere og investorer ønsker. Situasjonen med gråberg som må fjernes er en utfordring næringsministeren engasjert tok med seg hjem, et konkret tiltak for en stat som ønsker å bidra med hurtige løsninger.

Mulighetene innen havbruk krever mindre kraft, men noe mer areal. Det formidlet Lerøy under mandagens folkemøte i Kirkenes. En næring som tiltrekker seg ungdom, og som med visning- og undervisningskonsesjoner kan skape muligheter også utover selve matproduksjonen. Aktivitet som krever lokalt engasjement for å sikre både bærekraft og ringvirkninger.

Reiselivet har bevist sin overlevelse, og er igjen i vekst. Samspillet med Finland som NATO land kan gi muligheter, men like mye gjelder det for et reiseliv som allerede spiller på lag med finske interesser. Nøkkelord for utvikling er flyruter, risikoavlastning og kapitaltilgang. Hos Barel fikk næringsministeren innblikk i evne til omstilling og teknologiske muligheter. Et eksempel på innovasjon i distriktet som de unge tror på og vil utvikle videre.

Budskap fra Sør-Varanger kommune og fra folkemøtet kompletterte helheten i utfordringer og behov. For det er en helhet som må på plass når utviklingen skal snus fra fraflytning til vekst. Tilgang på personell i barnehager og på sykehjem, lokale utdanningsmuligheter for et bredt arbeidsmarked med også statlige kompetansearbeidsplasser, infrastruktur som fremmer utvikling, akuttberedskap som sikrer trygghet, og personrettede tiltak som skaper bo- og bli-lyst.

Dette er noe av det vi har fremhevet i vår plan for felles løft i Sør-Varanger. En konkret plan som krever mest av oss selv, men som må realiseres i samspill med det nasjonale fellesskapet. Vi har lagt hodene på blokka med store forventninger til beslutninger og handling. Og vi har troa, for det er nå det virkelig gjelder.