Gå til sidens hovedinnhold

«Vi godtar ikke at politikken presser folk fra landsdelen»

Valget er ditt.

Finnmarksdebatten

Vår oppfordring til alle er klar; Gå å stem på mandag! Årets valg er veldig viktig. Viktigere enn noen gang etter vår mening. Vi utfordrer alle til å gi sin stemme, og dermed være med å ta ansvar for veien videre for Finnmark Fylke og landet vårt.

Det er en spennende tid vi har foran oss i årene som kommer. Vi er glad for å være en del av et solid og ekte politisk engasjement og et parti som ser HELE Norge. Et parti som skjønner at folket, naturressursene og verdiskapinga er spredd over hele landet. Et parti som skjønner at distriktene er en viktig del av landet, og som vil iverksette ei virkelig satsing på distriktene.

En kursendring er helt nødvendig for Nord-Norge og Finnmark. Vi godtar ikke at politikken presser folk fra landsdelen. Gjennom de siste 8 årene har det blitt en forsterket sentralisering av tjenester, folk og arbeidsplasser. Politikken skal derimot stimulere til at flere vil bo i nord fordi det er like trygt som å bo i sør. Ei anna viktig forutsetning for å kunne bo et sted er arbeidsplasser. I Norge har vi til alle tider bygd vår verdiskaping og utvikling på en klok forvaltning av rike naturressurser. Senterpartiet sier klart nei til salg av norske naturressurser til utlandet.

Fiskeressursene våre er en av de viktigste nasjonalskattene vi har. Fisken eies av det norske folk i fellesskap. Fisken må også i fremtiden være bærebjelken for Finnmarkskysten. Det innebærer en klok fiskeripolitikk som utvikler bærekraftige og sterke kystsamfunn med befolkningsvekst og stor lokal matproduksjon.

Hvis folk i Finnmark vil ha endring og ønsker nye politikere i ledelsen av landet, er mandagen dagen å vise det på. Senterpartiet er et styringsparti. Vi stiller oss til disposisjon for befolkningen til å være Finnmarkingenes ombudsmenn og -kvinner. I tillegg til å ha evne til endringer har vi styrke, kunnskap og mot til å tenke nytt for å ta tilbake hverdagen vår og etablere den lokale tryggheten på nytt, også i de ytterste kantene av landet.

Vi ser muligheter. Vi er nær folk. Partiet vårt vokser og her er alltid plass til flere.

Ingen endringer kommer av seg selv. Hvis du vil ha endring – gå å stem på mandag. Valget er ditt!

Kommentarer til denne saken