– Vi er klare på at det vi ønsker i Alta ikke skal sette tilbudet i Hammerfest i fare

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum er klar på at Hammerfest sykehus skal bestå som i dag, selv om han vil utrede muligheten for akutt- og fødeavdeling i Alta.