– Vi er bekymret for det som skjer i Oslo-gryta. Når kommer det neste smittetilfellet hit?

Den siste smittede i Alta var ute av isolasjon for over to måneder siden.