Vi deler Båtsfjord JFFs bekymring for lakselus!

Helsen til fisk i oppdrettsanlegg trues av lus og andre sykdommer.

Helsen til fisk i oppdrettsanlegg trues av lus og andre sykdommer. Foto:

Av
DEL

MeningerI Finnmarken 25. juni skriver avisa om Båtsfjord JFFs bekymring for lakselus fra oppdrett i Syltefjorden. Den bekymringen deler vi.

Havforskningsinstituttet har nylig dokumentert at lakselus har negativ effekt på overlevelse hos utvandrende smolt. Konsekvensene er at langt færre laks returnerer til elva for å gyte.

Ikke bare er det alvorlig for laksebestanden, men også for elveforpakterne, næringslivet og lokalsamfunnet.

FeFo har ansvaret for 67 store og små lakseelver på Finnmarkseiendommen og samarbeider med 32 forpakterforeninger. I dag har finnmarkingene Norges beste og billigste laksefiske. Finnmarksloven gir innbyggerne enerett på sjølaksefiske og sesongkort til elvefiske. Tilreisende kan kun kjøpe døgnkort.

I 2019 omsatte FeFo-elvene for 13 millioner kroner. Omtrent tre fjerdedeler av omsetningen blir igjen hos forpakterne. De går til å sikre aktivitet og kvalitet på laksefisket. I fjor utgjorde dette mer enn ti millioner kroner. En brorpart av avgiften FeFo tar inn føres tilbake til forpaktere med lav omsetning, mens resten blir hos FeFo. De går til administrasjon og myndighetskontakt. I enkelte tilfeller finansierer vi tiltak for å styrke infrastrukturen rundt laksefisket. I tillegg jobber vi for å holde uforpaktede lakseelver åpne. I sommer kjører vi en digital kampanje for å trekke flere finnmarkinger til de forskjellige elvene.

Vi har mer enn bare laksebestanden å beskytte. Godt drevne lakseelver utgjør viktige bidrag til både forpakterforeninger, næringsliv og lokalsamfunn for øvrig.

Laksefiske og god forvaltning ville vært umulig uten dyktige forpaktere, og vi er veldig glade for samarbeidet med dem. De har god kunnskap og engasjement for å ta vare på elva. Vi mener at deres stemme må lyttes til.

Skitt fiske!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags