Torsdag 1. desember er det formannskapsmøte/planutvalgsmøte i Porsanger. Av fem politiske saker er to klager på avslag om dispensasjon fra plan og bygningsloven. En gjelder garasje. En gjelder fritidsbolig, og innenfor landbruk, natur, reindrift og fritid (LNFR) området, som i praksis er hele Porsanger kommune bortsett fra Lakselv sentrum.

Under kommunestyrets temamøte om arealplanen informerer kommunedirektør at - «Intensjonen i dagens arealplan er å gi utbyggingstillatelser også på eksisterende bygg, og vi gir dermed tommelen opp fra administrasjonen for 80 % av dispensasjons søknadene.» Porsanger Frp har tidligere avdekket at administrasjonen ikke gir kommunestyret korrekt informasjon i arealplan/tekniske saker. Basert på vår observasjon av saker til planutvalg siden 2016 og ikke minst all vår kontakt med innbyggere og næringsliv var vi ikke helt trygge på at tallet 80 % var korrekt. Frp ba derfor om å få tilsendt oversikt over hvor mange prosent av innstillingene fra administrasjonen over de siste seks år, mens planperioden har pågått, var innstilt positivt til dispensasjoner.

Vi fikk svar: administrasjonen informerte oss om at det er et så omfattende arbeid, at de ikke vil besvare henvendelsen før etter at arealplanen er ferdig behandlet. Smak på den: «vi stiller spørsmål om forhold i arealplanplanarbeidet, og svaret vi fikk var: dere får ikke informasjonen dere etterspør om forhold i arealplanprosessen før etter at vi er ferdig med arealplanen!».

Frp mener at siden det overfor kommunestyret hevdes at man innstiller seg positivt til 80 % av disp søknader, så må det tallet komme fra «et sted». En tilgjengelig statistikk eller database. Ergo bør det være en smal sak for administrasjonen å fremlegge dokumentasjonen vi etterspør». I motsatt fall kan vi sitte med et inntrykk av at administrasjonen «slenger ut tall eller informasjon» til de folkevalgte som nødvendigvis ikke alltid er helt korrekt. Det ville i så fall vært en helt uholdbar situasjon. Denne ukens formannskapsmøte forsterker vårt inntrykk: Er kommunestyret igjen blitt feilinformert av administrasjonen? Videre er det verd å merke seg at både i eksisterende arealplan og den nye telefonkatalogtykke planen presiseres det at dispensasjonssøknader skal behandles svært strengt.

Nu sitter ikke Frp i Formannskap/planutvalg der «hverdagspolitikken» pågår. Men vi akter å fotfølge byggesaker, tomtesaker og fradelingssaker med argusøyne. Fordi vi mener at en kommune skal si Ja overalt hvor man kan, og nei kun absolutt der man må.

Fred Persen

Porsanger Frp