– I dag har Frode Berg hatt korte møter med både Politiets sikkerhetstjeneste og E-tjenesten. Begge møtene var på Bergs initiativ, og det ble utvekslet litt informasjon, sier Bergs advokat Brynjulf Risnes til VG.

I møtet med Forsvarets etterretningstjeneste var det sjef Morten Haga Lunde som stilte.

Risnes vil ikke gå inn på innholdet i møtene, som ble holdt på et hemmelig sted på Østlandet, men sier at det ikke var snakk om noen debrifing.

– Dette var det Frode som ville gjøre, og jeg var til stede hele tiden, sier Risnes.

Advokaten sier at samtalene i møtene var på et overfladisk nivå. Det er ikke planlagt nye samtaler, men ifølge Risnes kan dette bli aktuelt på et senere tidspunkt.

– I den grad det faktisk blir en debrif er ikke klarlagt foreløpig, men Frode er innstilt på å snakke med både E-tjeneste, PST og EOS-utvalget. Han er åpen for å snakke med alle, sier Risnes.

Frode Berg vil tirsdag kveld holde en pressekonferanse på Gardermoen i Oslo.