Her skal det lages 30 nye boligtomter – men kan bli hindret av leire

Av

Etter planen skal det legges til rette for rundt 30 nye tomter i Vestre Jakobselv. Håpet er at arbeidet starter til neste år.