Legen mente at kvinnens skader bare kunne komme av vold, men mannen slipper straff

Mannen i 30-årene ble frikjent for ett alvorlig voldstilfelle, men må uansett sone i en fengselsstraff for en rekke andre forhold knyttet til fartsovertredelser, narkotika og tyveri.