Advarer mot større flomfare i Finnmark enn normalt

VÆR FORBEREDT PÅ DETTE: Slik så veien ut ved Storvannet i Alta i fjor i juni. Fjorårets vårlige forhold og snøsmelting var av det seneste laget, som mange husker. Også i forbindelse med årets snøsmelting, kan finnmarkinger rundt omkring i fylket oppleve slikt.

VÆR FORBEREDT PÅ DETTE: Slik så veien ut ved Storvannet i Alta i fjor i juni. Fjorårets vårlige forhold og snøsmelting var av det seneste laget, som mange husker. Også i forbindelse med årets snøsmelting, kan finnmarkinger rundt omkring i fylket oppleve slikt. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Det er blant annet i Finnmark og Nord-Troms det er størst sannsynlighet for stor vårflom i år i Norge, melder NVE.

DEL

– i Finnmark og Nord-Troms er det 40–60 prosent sannsynlighet for flom på oransje nivå.

Dette melder hydrolog og flomvarsler i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Inger Karin Engen.

Flomfare på oransje nivå beskrives av nettstedet Varsom.no som «Alvorlig situasjon som forekommer sjelden, krever beredskapsmessige forberedelser og kan medføre alvorlige skader.".

Nivået innbefatter gjerne:

  • Mange skredhendelser, der noen kan få store konsekvenser, og:
  • Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Gjentaksintervallet er mer enn 5 år.

– Sørg for å åpne stikkrenner

NVE utdyper at det i Finnmark og Nord-Troms er større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom, spesielt for vassdrag som drenerer Finnmarksvidda, men også flere steder på ytre strøk av fylket.

Over det oransje flomfarenivået, finner vi rødt. Her kan NVE, iallfall til en viss grad, berolige finnmarkinger:

– Det vil alltid være en sannsynlighet for flom på rødt nivå, men våre beregninger viser at denne sannsynligheten også i år er liten, uttaler NVE-hydrolog Inger Karin Engen, som likevel kommer med følgende anmodning:

«NVE oppfordrer derfor både beredskapsapparatet lokalt og publikum – i første omgang i lavereliggende områder – om å gjøre tiltak for å redusere faren for lokale oversvømmelser der det ikke allerede er gjort. Aktuelle tiltak kan være å sørge for åpne avløpsveier som stikkrenner, kummer m.m. for å sikre at vannet får fri passasje.»

Les også: Her flommet det over

Må ikke oppfattes som «flomvarsel»

NRK meldte nylig at det alt-i-alt på den nordlige halvkule, inkludert Nord-Norge, falt 700 milliarder tonn mer snø enn normalt denne vinteren.

Det er den amerikanske organisasjonen National Snow and Ice Data Center (NSIDC) som står bak målingen, og organisasjonen har rapportert at snømengden nådde «eksepsjonelle nivåer» fra februar.

Inger Karin Engen vil imidlertid presisere at NVEs analyse ikke er et «varsel», men sier noe om sannsynligheten for stor vårflom i ulike deler av landet.

– Analysen vil bli oppdatert ca. hver annen uke framover, understreker Engen, og legger til:

– Eventuelle flomvarsler fra NVE vil bli publisert på Varsom.no. Det ventes stigende temperatur i store deler av landet nærmeste uke. Som følge av dette vil det bli vannføringsøkning i store deler av landet, men per 9. april ser det ut til at vannføringen vil ligge under laveste varslingsnivå hele uka, melder NVE-hydrologen.

Følg våre flomsaker på iFinnmarks samleside her

Artikkeltags