Her er det mest og minst sykefravær – denne kommunen har halvert fraværet

Måsøy er kommunen som hadde lavest sykefravær i første og andre kvartal 2018 sammenlignet med samme periode i fjor. Karasjok topper lista for det legemeldte sykefraværet.