Linda har vært med Arve på kveitefiske siden 2005: Først i dag fikk hun vite om kveithaill

Paret fra Gjøvik på ferie i Lakselv har ennå ikke fått napp fra kveita i år. Nå kan det bli andre boller ...