– Det er veldig spennende å bli valgt, men heldigvis har jeg en god periode nå hvor det kan synke inn. Det er jo et stort ansvar.

Den 3. mai ble Daniel Hansen Masvik valgt som ny leder av studentparlamentet i Tromsø. Den 1. juli trer han inn i rollen.

– Absolutt ikke et «friår»

Danile studerer ved lærerutdanningen på UiT. Etter å ha tatt de to første årene i Hammerfest, valgte han i fjor høst å flytte til Alta for å ta det tredje året der.

– I Hammerfest var jeg én av fire lærerstudenter, og med mitt studentengasjement er jeg glad for at jeg flyttet. I Alta har det vært mye å ta tak i, og når vi har tatt tak i det som måtte være, har det også vært en synlig fremgang, sier Daniel.

– Hvor er det dette engasjementet kommer fra?

– Det er vanskelig å si, men jeg har alltid vært glad i å krangle og argumentere. Jeg har blitt veldig engasjert i pedagogstudiene og har det siste året sittet som finnmarksrepresentat i studentparlamentet, sier han.

Teksten fortsetter under.

Studentparlamentet

Studentparlamentet er studentdemokratiets høyeste organ. Her vedtas saker som studentenes tillitsvalgte med heltidsverv skal fronte overfor blant andre ledelsen på universitetet, i Studentsamskipnaden og Norsk Studentorganisasjon (NSO).

Studentparlamentet møtes en gang i måneden fra august til mai for å diskutere saker som angår studentene og univertsitetet. Parlamentet består av 31 utvalgte studenter.

Når han trer inn i rollen fra neste skoleår, velger Daniel å ta en pause fra studiene for å prioritere ledervervet.

– Det blir vanskelig å kombinere studiene med denne jobben, for dette blir absolutt ikke et «friår». Jeg skal jo jobbe for studentenes beste, og da blir det blod, svette og tårer. Planen er derfor å installere meg i Tromsø til sommeren og gjøre meg klar til å ta imot studentene, sier hammerfestingen.

På UiT er det i år 16.476 studenter fordelt på 10 studiesteder.

Ønsker mer praksis i studiene

Daniel forteller at han allerede har vært på første møte med sitt kommende arbeidsutvalg.

– Vi blir en flott gjeng og jeg tror vi har mye spennende foran oss, spesielt med tanke på 50-årsfeiringa til UiT. Det gir oss i studentparlamentet en god mulighet til å vise oss fram, sier han.

– Hvilke saker vil du jobbe spesielt for?

– Vi har ennå ikke fastsatt et arbeidsprogram, og det er begrenset hvor mye jeg kan bestemme. Den faktiske politikken er jo opp til studentparlamentet. Men noe jeg brenner for er mer praksis i studiene. Jeg ønsker mer utstrakt bruk av praksis, slik at studenter som per i dag ikke har praksis får et innblikk i hvordan det faktisk er å være i arbeidslivet, sier Daniel.

– Hva vil du gjøre når du er ferdig med lærerutdannelsen?

– Planen er å bli lærer, og den utdannelsen skal ikke gå ut i ingenting. Men jeg har blitt mer politisk engasjert og kan fint jobbe med utdanningspolitikk. Det er ikke godt å si om jeg blir jobbende med det eller om jeg bli klasseforstander, men jeg har jo fortsatt flere år igjen av utdannelsen før den tid, sier 22-åringen.

Det nye arbeidsutvalget består av Daniel Hansen Masvik som leder, Martine Tennholm som nestleder, og Tonje Nilsen og Marie Sivertsen som arbeidsutvalgsmedlemmer. De tre første kommer fra Moderat liste, mens Marie Sivertsen er valgt inn som uavhengig.