Slik blir nye Hammerfest sykehus: 9000 kvadratmeter større

Inngangspartiet til nye Hammerfest sykehus.

Inngangspartiet til nye Hammerfest sykehus.

Forprosjektfasen for det nye sykehuset i Vest-Finnmark er midtveis.

DEL

Bygget blir 9.000 kvadratmeter større enn dagens sykehus, får større fleksibilitet og lavere energiforbruk, skriver Finnmarkssykehuset i en pressemelding.

Sykehuset er en samarbeidsmodell med Hammerfest kommune og UiT - Norges arktiske universitet.

Etter mange møter med  fagfolk, tillitsvalgte, verneombud, pasient- og brukerorganisasjoner og ledere begynner Sykehusbygg å nærme seg slutten av arbeidet med plassering av rom og senger, heter det i pressemeldingen.

Siste skisser

Sykehusbygget blir fire etasjer høyt og 32.000 kvadratmeter stort. Kommunen og universitetet skal ha til sammen 7.000 m2 av disse. Til sammenlikning er dagens sykehus 23.000 kvadratmeter.

Vestibylen med kantina i nye Hammerfest sykehus.

Vestibylen med kantina i nye Hammerfest sykehus.

– Det er et stort prosjekt, men nå er det like før de siste tegningene av romfordelingen er laget. Fremdeles vil det nok bli noen endringer, og de siste skissene kommer i slutten av april. Deretter begynner arbeidet med inntegning og gjennomgang av utstyr og inventar, sier økonomisjef og prosjektansvarlig Lill-Gunn Kivijervi.

Nye Hammerfest sykehus har en ramme på totalt 2,48 milliarder kroner, arealene til kommunen og UiT inkludert.

Nye Hammerfest sykehus sett fra sør.

Nye Hammerfest sykehus sett fra sør.

Finnmarkssykehuset har fått godkjenning fra Helse- og omsorgsdepartementet til å låne 1,9 milliarder kroner til byggingen. For å få et endelig ja til prosjektet, må Finnmarkssykehuset vise at det har økonomi til å bære byggeprosjektets kostnader.

Følger nasjonale normer

Nye Hammerfest sykehus blir et grønt sykehus, bygget etter passivhusstandard. Dette gir lavere kostnader knyttet til oppvarming, melder Finnmarkssykehuset.

De peker på at poliklinikken samles i samme etasje, både psykisk helse og rus og somatikk. Det etableres også ensengsrom i sengeposten. Sengepostene og hotellsengene er i samme etasje.

– Videre er åtte rom dimensjonert til dobbeltrom, noe som vil gi en ekstrakapasitet i tilfelle det oppstår uventede situasjoner der det er nødvendig med ekstra sengekapasitet i sykehuset, skriver Finnmarkssykehuset.

Lill-Gunn Kivijervi er prosjektansvarlig for nye Hammerfest sykehus.

Lill-Gunn Kivijervi er prosjektansvarlig for nye Hammerfest sykehus.

Det er også planlagt uten bruk av korridorer for pasientene.

– Og størrelsen på de ulike rommene er beregnet ut fra standardromkatalogen, utviklet av Sykehusbygg, og følger de nasjonale normene, forteller Lill-Gunn Kivjervi.

Nye Hammerfest sykehus får 89 sykehussenger, inkludert de åtte på dobbeltrom. Til sammenlikning er antallet i dagens sykehus 91. I tillegg kommer spesialsenger.

Klinikk Alta får 14 sykehussenger, noe som i realiteten betyr en styrking av sengekapasiteten hos Finnmarkssykehuset i Vest-Finnmark, skriver Finnmarkssykehuset.

Dersom styrene gir sin tilslutning, er planlagt oppstart av detaljprosjekteringen og oppstart med tomt på nyåret 2020. Planlagt innflytting i 2024.

Artikkeltags