Thorbjørn måtte grave frem parkeringsautomaten da han skulle betale

Store nedbørsmengder har gjort at enkelte av byens parkeringsautomater såvidt holder hodet over snøen.