iFinnmark og Helle med ny serie: Følger livet på Finnmarkssykehuset

SJEKKER INN PÅ SYKEHUSET: Helle Østvik kommer tett på Finnmarkssykehuset i tiden fremover.

SJEKKER INN PÅ SYKEHUSET: Helle Østvik kommer tett på Finnmarkssykehuset i tiden fremover.

Tanken bak serien er å bli bedre kjent med Finnmarkssykehuset. Både menneskene som jobber her, men ikke minst med brukerne, altså pasientene, sier journalist Helle Østvik.

DEL

– Finnmarkssykehuset er stort og inneholder langt mer enn bare Klinikk Hammerfest og vi skal derfor også følge sykehusets virksomhet ute i distriktene og i ambulansetjenesten. Leserne våre kan vente seg menneskenære historier fra et miljø som vi alle har et forhold til, fra vugge til grav, sier journalist Helle Østvik.

– Informasjonsbehov

Kommunikasjonssjef Eirik Palm i Finnmarkssykehuset mener hovedgrunnen til at de slipper Finnmark så tett inn på hva som skjer på sykehuset, er at de mener det er viktig å informere hva som skjer på et sykehus.

– Vi tror det er et informasjonsbehov knyttet til hva som skjer på et sykehus, hvilke valg vi står overfor, samt å gi et innblikk i kompleksiteten i spesialisthelsetjenesten. Menneskekroppen er det aller mest kompliserte maskineriet, og vi ønsker å vise at vi har dyktige og dedikerte medarbeidere, som gjør sitt ytterste for pasienten og de pårørende. De har ett mål: Å sørge for pasientens beste i alle situasjoner og livsfaser.

 

– Hvilke forventninger har du til iFinnmarks serie?

– Vi håper serien kan gi et innblikk og økt kunnskap om hva som foregår på og rundt et sykehus. I tillegg må jeg understreke at pasientsikkerhet og taushetsplikt er viktig og ivaretatt, og at journalisten er hos oss som hospitant, altså under like etiske og juridiske betingelser, som vi andre som arbeider ved Finnmarkssykehuset. Dette er også etter modell fra andre sykehus i Norge, som har hatt reportasjeserier eller deltatt i tv-serier, sier Eirik Palm.

Åpenhet alltid viktig

– Hvor viktig er der for dere å ha en slik åpenhet?

Åpenhet er alltid viktig, men helsetjenesten har i tillegg taushetsplikten og vernet å ivareta overfor våre pasienter og kolleger. Derfor hender det ofte at vi ikke kan kommentere konkrete saker som berører for eksempel behandling, vurderinger og prioriteringer. Ved å slippe iFinnmark inn, kan vi kanskje gi litt økt kunnskap om kompleksiteten som ligger i tjenesten og bakgrunnen for valgene vi gjør. Finnmarkssykehuset ligger i landstoppen eller godt over landsgjennomsnittet innenfor mange parametere norsk helsetjeneste måles i, avslutter Eirik Palm, kommunikasjonssjef i Finnmarkssykehuset.

Artikkeltags