- En spennende idé som gir et fullverdig kjøpesenter

VISJONÆR: John Wahl har store ønsker for sin hjemby Hammerfest.

VISJONÆR: John Wahl har store ønsker for sin hjemby Hammerfest.

Spaltist John Wahl skriver om at Hammerfest går mot en spennende framtid med mange nye visjoner.

DEL

Tittelen kan minne om resultat av en fotballkamp, men det er det ikke. Det var en framtidsvisjon som daglig leder Espen Hansen fra Hammerfest næringsforening lanserte under næringslivsdagen onsdag 13.02.19 slik de så Hammerfest regionen mot 2040.

Det innebar en ny bydel på Prærien når ny flyplass på Grøtnes er ferdig bygd. Glasstak over deler av Sjøgata fra Rådhusplassen og nedover, samt visjonen fra i fjor om ny bydel langs jernbanetraseen og utfylling fra Mollvika i sjø. Ikke minst fortgang i bygging av ny flyplass på Grøtnes.

Ja, det må være lov å tenke framover. 20 år kan virke lenge, men tiden går fort. SSB sine tall viser at vi vil være 13.000 mennesker i 2040. Det er en vekst på 1.700 personer som betyr netto vekst på 85 personer pr. år. Tror nok at mange av disse planene er gjennomført innen 2030-2035.

SSB sine tall er et konservativt anslag, i likhet med Espen Hansen mener jeg at vi må ta høyde for en større vekst fram til 2040.

Nye prærien

Skissene viste stort sett høyhus og blokker, det jeg savnet var en blandet bebyggelse av:

Eneboliger, rekkehus, lavblokker 4–5 etc. Høyhus plassert mot Storfjellet var smart. Deretter store igloer i glass med grøntanlegg som varmestuer/ oppholdsrom i høst/vinter/vår-sesongene. Regner med det og de andre planene vil bli presentert behørig for innbyggerne senere.

Glasstak over Sjøgata. Meget spennende idé som gjør at vi kan få et fullverdig kjøpesenter med opplevelser. Der har Hammerfest havn KF muntlig ovenfor daglig leder Espen Hansen kommet med innspill om at vårt prosjekt som ble lansert i fjor vår, «nye havneområdet», som viste muligheten for hotell, nye isbjørnklubben, biblioteket, campus, reiselivs opplevelser og nytt svømmeanlegg/folkebad – i forbindelse med når prosjektet Ren havn, er ferdig og vil være viktig å samarbeide om.

Allerede har vi hatt møter om dette sammen med Nissen senteret og Næringsforeningen.

Da kan vi se for oss et sentrumsområde fra Rådhusplassen og til området der havneterminalen, Boreal-bygget er revet, samt at Bohus v/ Bård Henriksen har sine ideer på sitt område. Dette vil skape bolyst og trivsel for innbyggerne og besøkende kortreist og langreist. Et pulserende og moderne sentrum som vil være designet for framtiden og de klimatiske forhold vi tross alt lever under.

Ny flyplass

Alle er vet dagens lufthavn ikke holder mål for framtiden med begrensninger vedrørende bestemte vindretninger. I løpet av de neste 10 år vil Widerøes Dash 300-flåte være faset ut. Økning i olje/gass virksomheten, havbruksatsing og muligheten for økning i turisme/reiseliv tilsier ny lufthavn på Grøtnes.

Det vi bør gjøre er å drive aktivt med lobby virksomhet mot nåværende regjering slik at et vedtak om bygging av ny lufthavn blir vedtatt før stortingsvalget i 2021. Når det gjelder veier og tunneler inn til og i Hammerfest så kommer vi ikke unna bompenger- i tilfelle så må det skje et jordskjelv blant samtlige partier på Stortinget, det vet vi skjer ikke. Det vi bør jobbe for er at det statlige bidraget kan øke slik at bompengebidraget kan minske en del.

En annen sak som ble aktualisert var i forbindelse med at bassenget i Isbjørnhallen hadde vært stengt siden tidlig i desember 2018. Nå er rapporten fra Norconsult ferdig og ifølge FD (21.02.19) sier Bolig- og eiendomssjef Håvard – Hargaut Jensen «Dette er ikke lystig lesing»

Vel for meg og mange andre er det ikke uventet i en tidligere rapport fra Multiconsult som kun var visuell ble det anslått store summer bare for å sette bassenget i det en kalte for brukbar stand. Hvis en nå skal se for seg visjonen «Hammerfest 4,0» da bør en ta inn over seg at da bør en tenke lenger enn å renovere bassenget i Isbjørnhallen.

Svømmehall

Mitt innspill i denne saken kom jeg med i «Mitt Hammerfest juni 2018» Bruk midler som er nødvendig for å holde bassenget i Isbjørnhallen åpen i en 4–5 år. Planlegg så for å bygge nytt innen 2024. I dag bygger en det en kaller for 4.-generasjons bad, moderne folkebad. Disse badene er attraktive for alle brukerne i befolkningen, folkehelsen bedres, svømmeferdigheten bedres og inntektene blir større. Badene holdes opp fra tidlig morgen til sen kveld.

Sett ned et bredt utvalg med kompetanse av Norsk Svømmeforbund lag og foreninger, politikere som jobber med å utrede slik at et moderne 4.-generasjons folkebad kan stå ferdig i løpet av 2024. Hammerfest havn KF har kommet med et innspill på at et slik anlegg kan være i det nye havneområdet, hvor et hotell kan inneholde spa i tilknytning til moderne folkebad.

Det hevdes at kommunen ikke har råd til å bygge nytt. Jeg vil påstå vi har ikke råd å la være. Et moderne folkebad er like viktig som skoler, eldreomsorg, helse osv. Det er nå viktig ovenfor befolkningen at politikerne viser seg som djerve og framtidsrettet hvis vi er enig i visjonen om Hammerfest 4.0 så bygger vi et 4.-generasjons moderne folkebad.

Fotball er noe som opptar mange hammerfestinger inklusive innbyggere i Kvalsund kommune (To kommuner blir en kommune fra 01.01.20). De to ledende klubber i byen HIF/Stein og HFK vedtok på sine årsmøter i mars 2017 at begge klubber skulle sammenslås fra 01.01.18. Dette har vært en prosess som har som begge klubbene har jobbet med siden 2015. Målet er at det skal kunne gi sportslig suksess, og at både jenter og gutter kan følge samme klubb fra barn til junior og senior spillere.

Nå er det vel sånn at selv om en slår to klubber sammen så er det ikke noe kvikk fiks for sportslig utvikling. Her må det nok jobbes godt både blant jente/guttespillere- ikke minst når de når 13-15-årsalderen. Kvalifiserte trenere blant disse, og ikke minst på seniornivå.

Lokale krefter

For 2018 har en valgt å bruke lokale krefter for å trene seniorlaget i den nye 4. divisjonen. Det kan være fornuftig, men på ikke altfor lengre sikt må målet være å kvalifisere seg til 3. divisjon. Derifra bør en skue framover mot den all norske 2. divisjonen (to avdelinger).

Så til et av de mest følsomme spørsmålet? «Hva skal barnet hete» navnet på den nye klubben, for min egen del vil jeg også legge til klubbfarger både på drakt og logo? 16.01.18 ble det holdt et ekstraordinært årsmøte i den nye klubben- der ble det valgt et midlertidig styre og satt ned en arbeidsgruppe som skal jobbe med navnet. Det er ønskelig med bred medvirkning både fra medlemmer og øvrig befolkning ref. navnekonkurranse eller lignende. En vil bruke god tid tidspunktet vil være fra 2020.

Her kommer det nok til å være mange forslag, alt etter hvilken ståsted en har. En skal både se bakover og framover, det er selvfølgelig viktig å ha med seg historien – samtidig vil det nok komme forslag på nye navn.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags