Simon (27) skal spille fotball i Finnmark. Samtidig jobber han med potensielt milliardprosjekt

– Hvis man tror på appen og gjør som den sier, får man vanvittige resultater.