Gå til sidens hovedinnhold

Vern om krykkjene

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Folk i Hammerfest fortviler over krykkjene som hekker på hustak. Da er det viktig å huske på at krykkjene er i en mye mer fortvilet situasjon.

Krykkja er redusert med 60 til 80 prosent på 30 år, og har status som sterkt truet på Norsk rødliste. Fuglefjellet Vedøy utenfor Røst var tidligere den største kolonien av krykkjer og lundefugler i Europa. Tre millioner lundefugler hadde hekkeplass der for noen tiår siden. Nå er det tomt.

Dårlig mattilgang i havet som følge av overfiske og klimaendring tvinger måkene til å forflytte seg fra fuglefjell til hustak. Situasjonen forverres ved at fiskeavfallet tas på land. Folk forventer at måkene skal dra tilbake til sine opprinnelige hekkeområder. Men fuglene har ikke noe å dra tilbake til.

Situasjonen i havet og nedbygging av natur har ført til at måkene er kommet til byen for å bli. Det hjelper ikke å hetse dem, vi må heller se etter konstruktive løsninger. I noen byer opprettes kunstige hekkeplasser, eller det tilrettelegges for trygg hekking i skjærgården. Samtidig bør fiskeavfallet gis tilbake til sjøfuglene, som en kompensasjon for alt vi tar fra dem.

Vi har forpliktelser til å verne om måkene. Det krever at vi ser etter løsninger, og ikke bare bruker ressurser på tiltak som skal hindre hekking og fordrive måkene. Vi må kunne vise forståelse for dyr som er påført sult og er truet av utryddelse på grunn av oss mennesker.

Kommentarer til denne saken