Vern av Tana bru

Tana bru i juli 2015

Tana bru i juli 2015

Av

En noe historieløs tysk turist kom med utsagnet om at vi ikke hadde vært så flinke til å ta vare på gamle bygninger. Skal politikerne i Tana komme i samme kategori?

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Jeg skal ikke gjenta dokumentasjonen Lars Erik B og Børre Børresen m.fl har presentert, men komme med noen bemerkninger.

Ordfører Helga Pedersen viser til flere tidligere vedtak i kommunestyrene om riving og at vedtaket ikke kan gjøres om. Hun dokumenterer ikke hvorfor det er nødvendig å rive bruen, men viser kun til at et fremtidig Villakssenter skal bygges i området. Jeg har ikke sett skisser eller detaljerte planer for hvordan dette skal utformes eller hvordan bruen vil komme i konflikt med dette. Min mening er at bruen vil kunne inngå som en naturlig del av dette, hvor tilskuere til fisket som foregår ved bruen kan oppholde og bevege seg trygt.

LES OGSÅ: Har brukt 20 millioner kroner på dette: – Blir spektakulært

Prislappen på bevaring. Denne er heller ikke vist, ordføreren snakker kun om at det er snakk om store beløp og som typisk for en politiker settes opp mot eldre og skole. Jeg antar at det i anbudspapirene er en egen post som viser hva riving og fjerning skal koste og jeg ser ikke logikken i at riving skulle gi midler til gang- og sykkelvei til Skiipagurra. Broen er godt vedlikeholdt og vil neppe trenge særlig vedlikehold på veldig mange år siden all tungtrafikk forsvinner. Beløpet som er avsatt til riving kan i stedet settes inn på et fond for fremtidig vedlikehold og dermed er det ingen utgifter for kommunen.

LES OGSÅ: Olav (91) var med og bygde gammelbrua: – Den er flott, men bør likevel rives

Etablering av krigshistorisk minnested/museum. Dette er også grundig omtalt. Broen er i seg selv en markering av frigjøringen av Øst-Finnmark. De som hørte eksplosjonene fra sprengningen sa at nu er tyskerne ute av Øst-Finnmark. 70-årsmarkering i bl.a. Rustefjelbma viste at det var en viktig krigshistorisk begivenhet. Forslaget til opprettelse av et museum i bro-området er derfor en meget god idé.

Den utrettelige Inge Fred Dervo fikk opprettet veimuseet i Skiippagurra. Han måtte påvirke lenge før andre også så verdien i å bevare gjenstander. Han ble hedret post mortem på åpningsdagen om dette av kolleger: «Før het det: Kast det før Inge Fred får se det, så snudde holdningen etter hvert, til å hete: IKKE kast det før Inge Fred har sett det. Når snur politikernes holdning til riving?

LES OGSÅ: Utsetter rivingen: – Det er dette jeg har kjempet for alle årene

På et tidlig planutkast fra Statens vegvesen er begge bruer tegnet inn, altså som et bevaringsalternativ.

Frank Martin Ingilæ som har vært en aktiv pådriver for ny bru ser helst at den gamle rives, da den «vil virke estetisk forstyrrende på nybruen»! Smak og behag, personlig mener jeg at den nye bruen er nettopp dette, nærmere 100 m høyt tårn i et ellers «lavmælt» landskap.

Et lite apropos om å ta vare på bygninger og konstruksjoner. Luftskipsmasten i Vadsø ble stående etter mislykket sprengning da tyskerne trakk seg tilbake. Den var i dårlig forfatning og det ble tatt til orde for å rive den på 60–70 tallet! Heldigvis var det de som forsto den kulturhistoriske verdien og det ble en reparasjon i stedet. Og stor stas med notabiliteter til stede ved avduking av minneplakett i 1986, 60-årsdagen for Nobiles nordpolferd.

LES OGSÅ: Brugjengen satte standarden i Statens vegvesen: – Det var litt skepsis blant enkelte

Vi har ikke så altfor mange historiske bygninger og konstruksjoner igjen i Finnmark. En noe historieløs tysk turist kom med utsagnet om at vi ikke hadde vært så flinke til å ta vare på gamle bygninger. Skal politikerne i Tana komme i samme kategori?

Når tør andre kommunepolitikere enn Venstre ta til orde for bevaring?

LES OGSÅ: Alle andre vil rive, men Lars Erik (73) gir ikke opp kampen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags