Vellykket gytesesong for uønsket art: – Rapporter inn, og slå dem i hjel

I 7 av 8 undersøkte elver i Troms og Finnmark har det blitt funnet mye yngel av pukkellaks denne våren.