Høyres Marianne Haukland reagerer på at direktøren i Finnmarkssykehuset i en kronikk har tilkjennegitt sitt syn på den foreslåtte sammenslåingen med UNN.

Det er viktig for Finnmarkssykehuset at bildet våre politikere tegner av helseforetaket, er korrekt og faktabasert. Direktøren har gjennom kronikken nyansert og korrigert bildet som har blitt tegnet av Finnmarkssykehuset i ukene etter at innholdet i Granavolden-plattformen ble kjent. Det er også direktørens mål at Finnmarkssykehuset skal bidra til en god gjennomføring av utredningen av sammenslåing mellom UNN og Finnmarkssykehuset.

Videre skriver Haukland at «det hadde vært flott når direktører skal si sin mening, at de også fikk frem noe positivt om et tettere samarbeid med UNN». Finnmarkssykehuset har og har alltid hatt et nært og godt samarbeid med UNN, både innenfor utdanning, rekruttering, ambulering, behandling og utvikling av nye- og eksisterende tilbud. Samtidig er det også en faktaopplysning at fagfolk er kritiske til forslaget om en sammenslåing, også utenfor de to aktuelle helseforetakene, og at skepsisen er faglig begrunnet.

Avslutningsvis skriver stortingsrepresentanten at hun ennå har til gode å delta i informasjonsdeling og samtale med administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF. Jeg sier som jeg har sagt til alle våre politikere: Du er hjertelig velkommen, når som helst. Det er vår holdning, og vi har ofte henvendelser fra- og besøk av politikere som ønsker å oppdatere seg om virksomheten. Senest i uka som gikk.