Gå til sidens hovedinnhold

Velferdsstaten må bygges ut, ikke ned

Velferdsstaten skal være der når vi plutselig trenger den.

Finnmarksdebatten

Sykdom, samlivsbrudd eller tap av inntekt kan ramme oss alle. Pandemien har minnet oss alle på hvor uforutsigbart livet kan være. En fast jobb og sikker inntekt kan plutselig bli til langvarige permitteringer. Under Erna-regjeringen har hullene i sikkerhetsnettet blitt stadig større.

Det er kanskje ikke så rart når de aktivt har valgt å omfordele fra vanlige folk til de som har mest fra før av. Regjeringen og de borgerlige høyrekreftene har systematisk gått etter ordninger som vi nyter godt av:

- Folk med lave inntekter og høye boutgifter har fått mindre i bostøtte. Det rammer ekstra hardt når prisen på et sted å bo samtidig har økt massivt.

- Gjennom kutt i barnetillegget har uføre fått mindre penger til å forsørge barna sine med.

- Barn har fått kutt i støtte til briller. Et brillepar kan koste en barnefamilie flere tusen kroner ekstra.

- Folk som trenger bil for å få en bedre og enklere hverdag, har fått kutt i ordningen for støtte til bil.

- Det er kuttet i ordningen for gratis fysioterapi, i støtte for tannregulering til barn og tannhelsesjekk for eldre.

I tillegg vet vi hvordan barnefattigdommen har økt. I 2014 var det i følge SSB 10 % av barna i aldersgruppa 0-5 år som vokste opp i lavinntekstfamilier. I 2019 var andelen økt til 12.7 % (2). På toppen av disse tallene kommer pandemien og derforhaster det med å gjøre noe for å stanse de økende ulikhetene. Et sterkt fellesskap er noe av det beste med Norge og er bra for alle. SV mener det er på høy tid å reversere disse usosiale kuttene og bygge velferdsstaten slik at den kommer hele befolkningen til gode.

Vi trenger en ny radikal omfordelingspolitikk hvor de som har mest bidrar med mer, og de som har minst må få mer. Prinsippet om å yte etter evne og få etter behov må igjen bli et styrende utgangspunkt.

Sosialistisk Venstreparti vedtok på landsmøtet en ambisiøs plan om å ikke bare rette opp i regjeringens kutt, men også å gjenreise og styrke velferdsstaten betydning for folks liv. Dette vil gi mindre fattigdom, mindre forskjeller og mer trygghet til oss alle.

Kommentarer til denne saken