I dag er det grunn å være glad. Ilandføringsterminal på Veidnes er vekket til live igjen, og det er nå et håp om at dette blir et gjennomførbart prosjekt. Dette kom brått på, og egentlig uventet. Det er gode nyheter for et samfunn som Nordkapp spesielt, men også for Finnmark generelt.

Jeg er helt sikker på at tidligere ordfører Kristina Hansen, har hatt mange oppturer og nedturer i forbindelse med ilandføring på Veidnes. Både innad i eget parti og utad mot oljeselskapene. Det har neppe vært like artig hele tida.

Jeg er også sikker på at Kristina Hansen har benyttet enhver sjanse til å forsøke å få Veidnes på sporet igjen. Det er derfor all grunn til både takke henne for den personlige innsatsen og gratulere med gjennombruddet dette er.

Ordførerkollega Marianne Næss i Hammerfest har også stått i spissen for å få Veidnes med i forhandlingene. Med sterk interesse for industri og virksomheten i egen kommune, har hun alltid tatt med Veidnes og fremmet ilandføring gjennom sine kanaler.

Også tidligere ordførere i Hasvik, Geir Iversen som tapte sin kamp for Goliat, må nevnes når positiv oppmerksomhet gis. Hans påminnelser innen eget parti kan ikke undervurderes.

Det bør være et grunnleggende premiss i all ressursutnyttelse at ressursene skal på land og være grunnlag for industri og arbeidsplasser. Det er et utgangspunkt bør holde fast ved, slik det var ved utbygging av vannkraften og i oppbygginga av oljevirksomheten i Nordsjøen.

For Nordkapp vil en større utbygging som Veidnes være av svært stor betydning. For å illustrere størrelse kan man bruke et eksempel knyttet til arbeidsplasser. 20 arbeidsplasser i Nordkapp er det samme som 400 i Tromsø eller 8000 i Oslo. Uansett størrelse på investering og omfang av drift vil det være stort for oss.

Vi må se på mandagens nyhet som et skritt i riktig retning. Vi må også håpe at Stortinget og alle landets politikere på alle nivå vekkes på generelt grunnlag slik at arven etter Stortingsmann Johan Castbergs blir levende med oljefeltet Johan Castberg og ilandføring på Veidnes.