Onsdag morgen ble fylkesvei 72 mellom Sør-Tverrfjord og Sandland, i Loppa kommune, stengt på grunn av fare for ras, framkommer det på Statens vegvesens nettside. Veitrafikksentralen har ikke flere opplysninger om rasfaren enn at ny vurdering gjøres torsdag klokken 12.

Av andre trafikkmeldinger meldes det som stenging av to tunneler i Finnmark på grunn av vedlikeholdsarbeid:

  • Vardø tunnel stenges onsdag og torsdag fra klokken 23 til 06 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere.
  • Øksfjordtunnelen stenges onsdag fra klokken 20 og fram til midnatt.

I tillegg blir fylkesvei 883 stengt ved Skillefjordbotn i Alta kommune onsdag mellom klokken 09:00 og 09:45.