Det er høy vannstand i store deler av Finnmark. Søndag ble Gagga-, Klemetstad- og Sangovannsveien i Porsanger stengt på grunn av oversvømmelse.

«I samråd med politiet er veiene stengt for allmenn ferdsel. Dette med bakgrunn i at veien står delvis under vann, samt at det foregår anleggsarbeid ved Gaggavann. Klemetsadveien er stengt fra Pahdanmukka og oppover», skriver Porsanger kommune på sine nettsider.

Gaggaveien går fra E6 og opp til Gaggavann, og det er flere hytter i området. Det er også her man finner Lailafossen, som ble gjort kjent gjennom filmen Laila i 1929.

Søndag ettermiddag har Porsanger kommune sendt ut SMS om at det er 50-årsflom i Lakselva og Stabburelva, og oppfordrer innbyggerne til å ta de nødvendige forholdsreglene i de flomutsatte områdene.

Grunnet høy vannstand stenges alle hengebruer i Porsanger med bakgrunn i sikkerhet søndag.

Rødt varsel

Varsom.no har publisert varsel om flomfare på rødt nivå for deler av Finnmark.

LES OGSÅ: Varsler femårsflom: – Relativt sjelden flom

Varselet gjelder foreløpig fram til mandag morgen, hvor det vil bli tatt en ny vurdering, ifølge Varsom.no.

Det er for områdene Alta, Karasjok og Porsanger at farenivået nå er hevet til rødt, melder NTB. Ellers i fylket er farevarselet fremdeles på oransje nivå.

– Høye temperaturer vil føre til stor snøsmelting. Vannføringene er allerede på oransje nivå i flere elver. Kraftig snøsmelting vil føre til økende vannføring i mindre og mellomstore vassdrag, der det er fortsatt mye snø igjen, skriver Meteorologisk institutt.

Folk blir bedt om å sikre og flytte verdier bort fra utsatte områder slikt som kjellere, biler og campingvogner. Meteorologene oppfordrer også folk om å rense stikkrenner og kummer slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.

– Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser, heter det.

Flere områder

Også i Hammerfest merker man den høye vannstanden søndag, der man er i full sving med å hindre vannet i å ta seg inn i husene som ligger nærmest storvannet.

LES OGSÅ: Vurderer å evakuere beboere: – De sier de aldri har sett så mye vann her før

LES OGSÅ: Huseier Guri hadde ikke drømt om et slikt oppmøte da hun ringte etter hjelp: – Trodde et par stykker ble å komme

Tidligere denne uka ble Bjørknesveien ved Neidenelva stengt av samme årsak. Torsdag kunne den åpnes igjen.