Redaktør Karoline Almås Sørensen skriver i Finnmark Dagblad 18. februar om at hun mener finansminister Trygve Slagsvold Vedum ikke ser ut til å trives. Jeg er for egen del glad for at vi har en distrikts- og Finnmarksforkjemper som finansminister.

Ved første anledning, i justeringen av statsbudsjettet Høyre, Venstre og Krf la frem, fikk regjeringen på plass 44 millioner kroner mer til Finnmarkskommunene, redusert ferjeprisen, økt inntektsfradraget for Finnmark og Nord-Troms, gjort det billigere å pendle og kuttet i skatten for de av oss med lave og middels inntekter. Trygve begynte altså jobben med mer nærhet og fellesskap i Finnmark med en gang.

Redaktør Sørensen er opptatt av Trygves humør. Regjeringsperioden er preget av alvorlige saker som skyhøye strømpriser, drivstoffpriser og ikke minst at Russland har gått til krig mot Ukraina. På samme måte som Trygve vet at godt humør er viktig for å bygge lag, skape optimisme og fremtidstro vet han også at alvor og nøysomt arbeid er avgjørende i de krisene regjeringen håndterer. At Trygve som finansminister tar de oppgavene han håndterer på vegne av oss alle på alvor må ikke forveksles med at han har blitt en annen. Hver gang jeg snakker med han om et nytt grep for å bygge hele Norge er humøret like godt som alltid.

I regjeringsplattformen slås det fast at regjeringen skal redusere avgifter som rammer folk flest, som el-avgift og drivstoffavgifter. Sørensen skriver helt riktig at Marit Arnstad, når bensinprisen lå rundt 15 kroner literen, sa at vi gikk mot avgiftsøkninger som ville gi en bensinpris på over 20 kroner med samme markedssituasjon. Deretter stopper etterretteligheten i historiefortellingen til Sørensen.

I ettertid av Marits sitat har råvareprisene, ikke myndighetsregulerte avgifter, økt bensinprisen til 20 kroner. Sørensen burde heller enn å misbruke et sitat om at vi er mot kraftige avgiftsøkninger for å harselere med oss vise større refleksjon rundt at det er det internasjonale drivstoffmarkedet som har gitt de kraftige økningene i bensinprisen. Heldigvis er regjeringen og Trygve på saken med å senke avgifter som rammer folk flest, og særlig folk i Finnmark med de avstandene vi har.

Redaktør Sørensen ser ut til å mene at Senterpartiet ikke burde lovet noe til Finnmark. Jeg er uenig. Etter noen måneder med regjeringsmakt er fasiten at Finnmark blir et eget fylke igjen, kommunene våre har mer penger til å bygge sterkere barnehager, skoler og eldreomsorg der vi bor og at det er tatt kraftige grep for å gjøre det rimeligere å reise – og langt mer er varslet i regjeringsplattformen.

Det er godt å ha en arbeidsplan når folket har gitt Senterpartiet mandat til å sette i gang en storstilt bygging av hele Norge for mer nærhet og fellesskap. Det står jeg på for hver dag sammen med min partileder, Finnmarksforkjemper og finansminister, Trygve. Arbeidslysten er stor for å bygge et nytt og sterkere Finnmark. Vedum er den samme og jobber for Finnmark.