Vedtok to ulike budsjett: – Rådmannen villedet oss

Da budsjettet skulle stemmes over i kommunestyret i Tana, stemte flertallet av politikerne både for formannskapets budsjett, og for budsjettforslaget til Arbeiderpartiet og Samelista. – Rådmannen villedet i saken, mener Børre St. Børresen (V).