Varsler langer ut mot direktøren i Hammerfest Næringsforening

En anonym varsler stiller en rekke kritiske spørsmål til det prosessen med å etablere det nye reiselivsforumet i Hammerfest.