I Kvalfjord og Pollen bygdelag har vi registrert den store motstanden mot båtruta mellom Alta og Hammerfest. Kritikerne har imidlertid glemt, eller ikke brydd seg, om at hurtigbåten VargsundXpressen har gitt Rognsund en ny hverdag.

Vi aldri tidligere hatt bedre båtrutetilbud i Rognsundområdet.

VargsundXpressen går to ganger pr døgn tur/retur mellom byene Alta og Hammerfest i Vest-Finnmark. Dette hurtigbåtentilbudet er et være eller ikke være for beboerne i bygdene i Rognsundområdet. Til Rognsundstedene tilhører bygdene Maggaluft, Bia, Fjorden. Store Kvalfjord, Nordmannsnes, Pollen, Altneset og Hakkstabben, til sammen 60 innbyggere.

Dette er «sykehusbåten» vår.

På tur fra Alta til Hammerfest korresponderer VargsundXpressen på Storekorsnes med Skoleruta, Nordic Sky, som har avgang fra Store Kvalfjord kl 06:30. Dette gir beboerne fra Store Kvalfjord området, Altneset og Hakkstabben mulighet til å reise til Hammerfest på sykehuset eller andre formål mandag / tirsdag / torsdag / fredag med retur samme dag.

I tillegg kan vi reise med VargsundXpressen fra Alta kl 07:00 til Storekorsnes og videre ta Skoleruta, Nordic Sky, ut til Rognsundstedene med retur samme dag. Avgang fra Store Kvalfjord kl 16:30, Altneset, Hakkstabben med korrespondanse på Storekorsnes og videre med VargsundXpressen som er på tur fra Hammerfest til Alta.

Rognsund i Altafjorden har stor aktivitet. Oppdrettsselskapet NRS har flere lokaliteter i Rognsundområdet. De har arbeidere som pendler til /fra Hammerfest, og som reiser med VargsundXpressen via Storekorsnes. Nå kan også de som skal delta på møter i Alta reise om morgenen og tilbake på ettermiddagen. Tidligere måtte denne møteavviklingen kreve en overnatting i Alta.

Seiland House tilbyr turistfiske. Her har det vært stor aktivitet helt til koronaen gjorde sitt inntog. I tillegg har Seiland House fått en stor oppgave med å avvikle leirskole for 6. klassinger i Alta kommune.

Mange kommer på helgebesøk eller har hus her ute. Med dette båtrutetilbudet har de gode forutsetninger for å komme til og fra. Storsamfunnet må ha råd til å satse på distriktene parallelt med at de videreutvikler en viktig direkterute mellom Alta og Hammerfest. Det handler blant annet om å holde liv i verdiskapningen, for eksempel i havbruket som skaper aktiviteter i området. Det er da vi reagerer på at småstedene i Alta blir uteglemt i det politiske ordskifte som foregår. Det kan virke som de ikke har satt seg inn i hvor betydningsfull VargsundXpressen er for oss.

Vi synes naturligvis at småstedene skal ha et godt rutetilbud, enten det er i Loppa eller Sørøysund.

Matkroken, A Pedersen Mjaanes AS har en vanskelig oppgave med å drifte i et område med lavt kundegrunnlag og fraflytting så havbruk og helgebesøk gir gode bidrag til omsetningen. Vi har aldri hatt et bedre båtrutetilbud enn nå og takk for det!