Fra gris i Drammen til nytt smoltanlegg i Finnmark: – For oss er dette inntreden i lakseverdenen

Knive Laks AS er i startfasen av å bygge tanker til landbasert settefiskproduksjon på Svartnes i Vardø.