Vil ha én rektor for tre Varanger-skoler – ber administrasjonen utrede nærmere

GANSKE ENIGE I: Kristen Albert Ellingsen (H) kjenner igjen mange av Arbeiderpartiets årsmøtevedtak fra forslag Høyre har fremmet tidligere, og er derfor positiv til et bredt flertall.begge foto: anniken renslo sandvik

GANSKE ENIGE I: Kristen Albert Ellingsen (H) kjenner igjen mange av Arbeiderpartiets årsmøtevedtak fra forslag Høyre har fremmet tidligere, og er derfor positiv til et bredt flertall.begge foto: anniken renslo sandvik

Artikkelen er over 3 år gammel

Det meste tyder på at de tre videregående skolene i Nord-Varanger får felles ledelse. Denne modellen kan deretter bli overført til andre skoler.

DEL

– Vi i opposisjonen ønsker heller ikke å legge ned skoler. Vi snakker om å ivareta læringsmiljøene, men det betyr ikke nødvendigvis å beholde skolene som de er i dag.

Det sier Krister Albert Ellingsen (H). Sammen med Fremskrittspartiet og Miljøpartiet utgjør partiet hans opposisjonen både i fylkestinget og i hovedutvalget for kompetanse.

Sistnevnte organ var torsdag i Vadsø for å behandle de kommende kuttene i opplæringsbudsjettet, der fylkeskommunen skal spare 20 millioner kroner. Ellingsen mener et av tiltakene kan være å samle administrasjonene på skolene i Nord-Varanger, og etablere en slags campusmodell.

– I etter ligger det en sterk koordinert enhet for eksempel i Varanger, med en sterk administrasjon og en sterk rektor, og med campuser på de skolene som sliter i dag, sier han.

Et skritt av gangen

En av disse skolene er Vardø videregående, der det lave søkertallet var tema tidligere i samme møte. Samtlige partier ønsker like fullt at Vardø videregående skal bestå.

LES OGSÅ: Få søkere til Vardø videregående: – Situasjonen er akutt kritisk

– Men for å ivareta ressursene i Vardø, så må vi organisere på en annen måte, mener Ellingsen.

Dette er også posisjonen enig i. Også de tar til orde for at administrasjonen ved Vadsø, Tana og Vardø videregående skole samles til én. Dette vil gi én million kroner i innsparing i 2017, og deretter tre millioner i 2018 og fem millioner i 2019 og 2020.

– Vi ønsker å gi fullmakt til administrasjonen, slik at de kan utrede dette, sier Ronny Wilhelmsen (Ap).

Arbeiderpartiet vurderte også om det samme kan gjøres i Vest- og Midt-Finnmark. Dette ønsker ikke opposisjonen – foreløpig, og man ble til slutt enige om å se på erfaringene fra øst først.

–Jeg tror vi må ta de skolene det haster mest med nå. Vi tenker en Varanger videregående skole, og så må vi se på erfaringene vi gjør fra en sånn modell. Et skritt av gangen er nok, ikke minst for å ivareta lærerne og rektorene og gi den forutsigbarheten som man er nødt til, sier Krister Albert Ellingsen.

Den endelige kutt-beslutningen er det fylkestinget som tar 8. juni, når de samles i Alta. I det møte legges innstillingen fra kompetanseutvalget til grunn for diskusjonen.

Kommer med innspill

Denne innstillingen kom politikerne ikke helt i mål med torsdag, og derfor har de bestemt et nytt møte i utvalget dagen før fylkestinget. Men noen punkter har de like fullt blitt enige.

  • Fylkeskommunen vil fortsatt være eier av Pasvik folkehøgskole, men bidraget til finansieringen (3,9 millioner) må utfases over to år.
  • Det er ønskelig med en innsparing på tolv millioner over fire år på administrativ og merkantil sammenslåing, og én administrasjon i Nord-Varanger med en campusløsning. Videre kan det bli ønskelig med samme tiltak i Vest- og Midt-Finnmark.
  • Det stilles krav om at avkastningen ved kursvirksomhet ved Nordkapp videregående skole tilfaller fylkeskommunen. Her ønsker man én million over to år.

Fylkeskommunen vil fortsatt tilby elevhybler, men prisen vil økes gradvis til markedspris. Vertsfamilieordningen ønsker man en videre satsing på.

Dette er altså et innspill som legges ved protokollen som grunnlag for videre partimessig behandling, og til det nye møtet tirsdag 7. juni.

Artikkeltags