Vakthavende meteorolog ved Vervarslinga for Nord-Norge, Ranvei Eikil, sier at det skal komme mye regn løpet fredag kveld, om natten og lørdag morgen.

– Det er Finnmarksvidda som får det meste av nedbøren, sier hun.

Opp til 55 mm med regn ventes å komme løpet av 24 timer. Øst-Finnmark ser ut til å slippe unna de meste av nedbøren – men det blir ikke bare oppholdsvær der.

– Fredag kveld og første del av lørdag ser det ut til å bli opphold i øst, og så kommer spred regn utover lørdag og søndag. Men det er ikke stor menger.

Øker faregraden

NVE varsler om fare for både jordskred og flom i indre Finnmark. Ifølge nettsiden Varsom.no, som drives av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i samarbeid med Statens vegvesen og Meteorologisk institutt, øker faren for flom og jordskred fredag ettermiddag som følge av de store mengdene nedbør. Faren minker igjen lørdag morgen:

«Det ventes noen skredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte veistrekninger kan bli stengt. Jordskred: Utglidninger og rask bevegelse av vannmettet jord i bratte skråninger. Flomskred: En flom av vann, jord og stein i bratte bekkeløp. Vann på avveie i bratt terreng som kan medføre bekkeløpsendring.»

Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt for jordskred. Vannmetningsgraden i bakken er stedvis høy.

Varselet er merket som gult som er det laveste farenivået man opererer med. Varsom.no gir følgende råd.

«Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet skal renne unna. Hold vannveier og avløpsrør fri for sedimenter, søppel, kvist og løv.»

Med den ventende nedbørsmengden, kan man for kuriositetens skyld si at, dersom det hadde vært vinter og minusgrader, ville det ha ligget igjen en halvmeter med snø på baken etter at værsystemet hadde passert, ifølge en tommelfingerregel meteorologene bruker. En millimeter med nedbør i form av regn utgjør nemlig det samme som en centimeter med snø.