Gå til sidens hovedinnhold

Vår plikt er å slippe til også kritiske stemmer

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I debattinnlegget «Sorry iFinnmark, dette holder ikke», publisert på iFinnmark 23. september, kommenterer ledere ved Hammerfest sykehus, iFinnmark-artikkelen «Jørn ble fraktet fra Sør-Spania til Hammerfest med privatjet for å opereres etter ulykke: – Noe riv ruskende galt med systemet».

Også kritiske stemmer må høres

Vi i redaktørkorpset i iFinnmark vil aller først få understreke at helsepersonell i Finnmarkssykehuset, i andre helseforetak og i kommunene i Norge virkelig har levert det siste halvannet året under pandemien. Det er bare å ta av seg hatten for den jobben som er utført ved behandling av de som har blitt syke, og jobben med å vaksinere befolkningen for å stoppe pandemien.

Likevel skjer det feil. Også ved Finnmarkssykehuset. Det viser artikler vi har skrevet om, der Statens helsetilsyn er ute med skarp kritikk. Og det er pasienter som kommer med systemkritikk. Vår plikt som avis er også å slippe til disse stemmene.

I debattinnlegget skriver lederne på Hammerfest sykehus: «Denne gangen gikk journalistikken over grensen, og vi velger å si ifra. Ledelsen på Hammerfest sykehus tar avstand fra påstander som fremkommer i nevnte oppslag.»

«Skyter på pianisten»

Den redaksjonelle ledelsen i iFinnmark har lest dette innlegget fra lederne ved Hammerfest sykehus med interesse. Vi setter stor pris på konstruktiv kritikk. Vi gjør alle feil innimellom, og innspill fra andre gjør at vi kan nå målet om stadig å bli bedre. Det er også lederne ved Hammerfest sykehus sin fulle rett å ta avstand fra påstander i vår avis.

Vi mener imidlertid at denne gangen treffer ikke kritikken mot avisa fra disse lederne helt planken. Fra vår side mener vi de både «skyter på pianisten» og «retter baker for smed» i dette innlegget.

Vi vil aller først forklare forskjellen på en nyhetsartikkel, som det klages på i dette tilfellet, og en kommentar/leder/ukeslutt fra en av våre redaktører. Førstnevnte inneholder ingen meninger fra avisen. Det er kun kildenes meninger som kommer til uttrykk gjennom nyhetsartikkelen.

I den andre kategorien, kommer eksempelvis denne redaksjonelle kommentaren som du leser nå. Her gir vi et tilsvar fra redaktørene i iFinnmark, og framfører avisas mening fra lederhold. Dette er en viktig forskjell på disse to kategoriene artikler, som man bør ha klart for seg.

Ikke uimotsagt

Vi bestreber i alle nyhetsartikler å få frem en balansert sak, der begge sider av en sak belyses. Det gjør vi ved å balansere kildevalget.

I denne saken er det kilden Losvar som kommer med kritikken og sitatet som er i tittelen. Dette er hans mening, ikke avisas.

Menneskelig frykt og følelser kan for øvrig ikke faktasjekkes. Derfor må vi la kilder slippe til med sitater om sine opplevelser.

Men altså ikke uimotsagt. Vi oppnår balanse i dette tilfellet ved én av underskriverne av debattinnlegget kommer til ordet i samme artikkel.

God presseskikk

I tråd med god presseskikk får dermed Finnmarkssykehuset samtidig imøtegåelse til påstandene fra kilden Losvar. Det skjer ved at medisinskfaglig rådgiver, overlege Bjørn Wembstad ved Hammerfest sykehus, forklarer at dette handler om måten spesialisthelsetjenesten er organisert:

– Dette handler om måten spesialisthelsetjenesten er organisert i Norge, der pasienten skal behandles på lavest mulig nivå. Vi kjenner ikke til den konkrete pasienten, så dette blir generelt, men operasjon ved beinbrudd kan fint vente om det er stabilisert, og da er det fornuftig bruk av ressursene at pasienten i første rekke blir behandlet ved sykehuset hun eller han sokner til, sier Wembstad blant annet i artikkelen.

Reglene som gjelder

Han henviser også til at reglene for pasientreiser i Norge.

– I tillegg er det for pasientens del en fordel å bli operert nærmest mulig hjemstedet, slik at hun eller han slipper å dekke hjemreisen selv etter utskriving, sier Wembstad.

I artikkelen opplyser vi også fakta om reglene som gjelder: «Premissene for organisering av spesialisthelsetjenesten ligger til grunn for vurderinger om hvor pasienter skal behandles. Dette er forankret i helseforetaksloven.»

Kommentarer til denne saken