Et foreløpig anslag av ressursene i den siste brønnen er mellom 4,4 og 13,8 millioner fat. Dermed har Goliat-feltet vokst fra 176 millioner fat, som var anslaget da plen for utbygging ble behandlet i Stortinget til over 200 millioner fat. Da boringen startet var det samlede anslaget for hele feltet 198 millioner fatt utvinnbare reserver.

Mulighetene øker

– Goliat er den første infrastrukturen for oljeproduksjon i Barentshavet og er strategisk viktig for videre utvikling av regionen. Norsk oljehistorie viser at når infrastruktur først er på plass i et område, gir dette betydelige muligheter for ytterligere ressursutnyttelse, sier Kristin Kragseth, adm.dir. i Vår Energi. Goliat West-brønnen vil bidra til ytterligere å styrke økonomien på Goliat. Jeg er veldig fornøyd med at vi kan starte året med denne nyheten for Vår Energi og at vår letestrategi for Goliat-området betaler seg, sier Kristin Kragseth.

Hurtig utvikling

– Goliat West er et resultat av Vår Energis nærfelt letestrategi som vil gi mulighet for en hurtig utvikling av nye reserver gjennom havbunnstilkobling til Goliat FPSO, øke oljeutvinningen i området og utvide produksjonshorisonten for Goliat feltet, sier Denis Palermo, letesjef i Vår Energi.

Nær Goliat FPSO

Brønnen er boret om lag 2 km sør for Goliat FPSO og 80 km nordvest for Hammerfest i den sørlige delen av Hammerfest-bassenget. Brønnen ble påbegynt 28. november med den delvis nedsenkbare boreriggen «West Herkules». Vanndypet er 379 m.

Hovedmål for brønnen var å avgrense Goliat-feltet ved å påvise nye tilleggsressurser. Primært lettemål var nedre jura og øvre trias reservoarbergarter (Tubåen- og Fruholmen formasjonen i Realgrunnen undergruppe). Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 1240 m under havflaten, og avsluttet i øvre trias Snadd formasjonen. To nivå med hydrokarbonbærende sandsteiner ble funnet i Realgrunnen undergruppe med originalt trykk og hydraulisk skilt fra hverandre. Funnet er også hydraulisk atskilt fra Goliat feltet.

Reservoaret i Tubåen er omtrent 10 m tykt og har funnet gass og olje i sandsteiner med gode reservoarkvalitet; hydrokarbonkolonnen i Tubåen formasjonen er estimert til å være rundt 18–60 m. Reservoaret i Fruholmen fant olje og består av flere sandsteinslag med god reservoarkvalitet og en hydrokarbon kolonne på minst 35 m. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i alle nivå. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Mest olje

De nye tilleggsressursene gir muligheter for både bedre økonomi og forlenget levetid for feltet. Når dette området knyttes til flyteren ute på feltet er så langt ikke avklart, sier kommunikasjonssjef Andreas Wulff i Vår Energi. Hva det vil bety for selskapets planer om å ta i land gassforekomstene I Goliat er foreløpig heller ikke avklart.

Vår og Equinor

Vår Energi opererer utvinningstillatelse 229 og oljefeltet Goliat og har en eierandel på 65 %. Equinor Energy er partner og har en eierandel på 35 %. Vår Energi er eid av det italienske energiselskapet Eni (69,6 %) og det norske ledende private investorselskapet HitecVision (30,4 %).