I forbindelse med Fosen-demonstrasjonene utenfor olje- og energidepartementet og andre departementskontorer har myndighetene ved Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) bedt politiet om å fjerne demonstrantene. I den sammenheng satt jeg å så på nyhetssendingene og oppdaget at det ble satt inn bevæpnet politi med skarpladde håndvåpen (Glock 17 og 19 som er usikret, har ikke sikring), og dessuten ladet med en patron i kammeret ferdig til skudd, for å fjerne demonstrantene. Det er ufattelig at regjeringen tillater at det settes inn bevæpnet politi mot fredelige demonstranter. Det er kun i land Norge ikke liker å sammenligne seg med, at slikt skjer. Men det er heller ikke overraskende at slik skjer når vi ser hvordan regjerningen, på en skandaløs måte har håndtert Fosen-saken etter en klar og konsis enstemmig dom i Høyesterett.