Uvedkommende har tatt seg inn i en enebolig i Skoganvarreveien i Lakselv og stjålet våpen. Tyveriet har skjedd i tidsrommet mellom klokken 21 torsdag og fredag klokken 12 i forrige uke, ifølge opplysninger politiet har fått.

Den aktuelle eiendommen har avkjørsel fra E6 og ligger i slutten av 60-sonen på veien ut av Lakselv mot Karasjok.

– Flere våpen er stjålet fra boligen, og dette er alvorlig, skriver politiet i en pressemelding.

Vitner som har sett observasjoner av personer og kjøretøy i nærheten av stedet i det aktuelle tidsrommet, bes om å ta kontakt med politiet. Politiet ønsker også kontakt med personer som kan ha informasjon som kan være av interesse for politiet.

«Politiet har opplysninger om at det i begynnelsen av september også var uvedkommende på eiendommen i den hensikt å bryte seg inn. Alt av observasjoner som kan belyse denne hendelsen er også interessant», heter det i pressemeldingen.