Gå til sidens hovedinnhold

«Vanskelig å forstå hvorfor akkurat «samene» skal defineres som et eget folk»

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er all grunn til å støtte den samiske argumentasjonen mot utbygging av vindkraft i reindriftsområdene, både i Finnmark og lenger sørover. Spekulanter prøver som kjent å tilrive seg kontrollen over reindriftsområdene, uten at det finnes et eneste godt argument for utbygging: Vindkraft i Norge har ingen målbar betydning for utviklingen av det globale klimaet, og er ellers en komplett økonomisk fiasko (som kun overlever fordi det offentlige og norske strømkunder dekker underskuddet).

Les også: Ronny Wilhelmsens kronikk om sannhets- og forsoningskommisjonen: Sametinget står klar til å bidra for at norske myndigheter skal erkjenne fortid og forme fremtid

Tross overbevisende argumenter, ser det likevel ut til at en del av den pro-samiske argumentasjonen, dessverre blir kombinert med vurderinger som ikke holder mål, og som faktisk grenser til historieforfalskning. Derfor følgende avklaring:

En del samiske menn (!) kom til Finnmark for knapt 2000 år siden. De fikk barn med kvinner i den befolkningen som i perioden etter istida (steinalder, bronsealder og jernalder) hadde bosatt seg i Skandinavia (og Finnmark). De opprinnelige befolkningsgruppene («urfolket») kom fra hele Sør-Europa, og ble seinere supplert av innvandring i to perioder, fra (stort sett) Tyrkia/Syria og fra steppeområdene i Russland nord for Svartehavet,delvis via Europa.

Les også: Ella Marie Hætta Isaksens kronikk om samisk identitet: Jeg kommer aldri til å roe meg ned

Etter hvert er det norske folk blitt en salig blanding av alle disse, meget forskjellige gruppene som kom fra «hele verden», 10.000 år før de første samene kom hit. De samiske menn som kom for knapt 2.000 år siden, fortsatte i stor grad å gifte seg med norske (og finske og svenske) jenter, i tillegg til at det de siste 1.000 årene har skjedd en ganske stor innvandring til Finnmark, særlig av finner, i tillegg til andre nordmenn.Det er ut fra dette så lite igjen av de «ekte samene» at Statistisk Sentralbyrå allerede i 1930 gav opp arbeidet med å skille «samene» fra resten av befolkningen i nord.

Det har altså skjedd nøyaktig det samme med samene som med alle andre folkegrupper i landet. De er gradvis, av ganske naturlige årsaker, blitt et blandingsfolk – i utgangspunktet halvt «norsk»(kvinnene) og halvt «samisk» (mennene). Seinere har utvanningen av det samiske bare fortsatt. I dag er det omtrent ingenting som tilsier at samene er et eget folk eller et urfolk (de «opprinnelige»). Det lengste man kanskje kan strekke seg, er å si at de første samiske menn giftet seg med etterkommere etter kvinner fra det skandinaviske «urfolket» som innvandret Norge etter istida. Men vi kan ikke ha flere urfolk i Finnmark. Det ville bli litt for komisk.

Les også: Runar Myrnes Baltos kronikk om samisk kultur: Samisk språk og kultur er ikke en trussel mot andre

«Fornorskingen» av samene er selvfølgelig heller ikke noe problem: Med den blandingen av folkegrupper man har hatt i Finnmark, med alle dokumenterte ekteskap samer/nordmenn, samer/finner,samer/kvener, kvener/nordmenn m.m., har det i mange «samiske» familier vært snakket minst tre språk, i alle fall på oldeforeldre-nivå.

Den «fornorskningen»som har skjedd, har stort sett vært et resultat av helt naturlige valg i «samiske» familier, og er slett ikke påtvunget. På begynnelsen av 1900-tallet hadde det naturligvis en viss betydning at det fantes få lærere som kunne samisk.

Ellers er det vanskelig å forstå hvorfor akkurat «samene» skal defineres som et eget folk, når vi har en rekke andrefolke grupper/minoriteter i nøyaktig samme situasjon: Kvenene, finnene på Østlandet og de siste 50 årenes innvandrere fra Afghanistan, Somalia og Syria m.m. Kanskje heller ikke de burde lære seg norsk – for å unngå «fornorskning?

Kommentarer til denne saken