Valgvinner Senterpartiet ble avspist i Porsanger: Ap tok ordføreren og SV varaordføreren

Senterpartiet og ordførerkandidat Jon Nikolaisen var årets valgvinnere i Porsanger og kom inn med tre representanter i kommunestyret. Likevel var det SV med to, som får varaordføreren i Porsanger. Aina Borch (Ap) får fortsette som ordfører.