Gå til sidens hovedinnhold

Fersk meningsmåling: Rødgrønn valgvind i Finnmark

Artikkelen er over 5 år gammel

Arbeiderpartiet nærmer seg reint flertall, mens Senterpartiet nær dobler oppslutningen. Taperne er Høyre og SV. Det viser sommerens første fylkesmåling foran årets fylkes- og kommunevalg.

Målingen som er gjort av Respons på oppdrag av Amedias aviser i Finnmark og NRK Finnmark viser at Arbeiderpartiet med en framgang på ni prosent i forhold til forrige fylkestingsvalg ville kapret 17 av tingets 35 mandater. En framgang på to mandater.

Senterpartiet får en framgang på 2,4 prosent i forhold til forrige fylkestingsvalg. Med det vil partiet også doble antall mandater til to. Det betyr i så fall fast plass til Tana-bonden Fred Johnsen og nåværende ordfører i Karasjok, Anne Torill Eriksen Balto.

Fremskrittspartiet er eneste regjeringsparti som kan notere seg for framgang. Med økning på tre prosent til 12,6 vinner partiet også et mandat og kan få i alt fem mandater. Det er i så fall samme antall mandater som regjeringspartner Høyre.

Partiet har Bengt Rune Strifeldt på topp og har fire mandater i dag. Med en gevinst på ett mandat vil det også være plass til brannsjefen i Hammerfest, Arne Myrseth.

Taperne Høyre og SV

Størs tilbakegang er det Høyre som må tåle. Ned 5,8 prosent fra siste fylkestingsvalg og to mandater i minus fra sju til fem.

Her topper Jo Inge Hesjevik fra Porsanger med Lise Svenning fra Vadsø på andreplass.

På plassene seks og sju på lista finner vi Vetle Langedahl fra Hammerfest i\og TV-kjendisen Mikkel Isak Eira fra Kautokeino. Begge er ifølge denne meningsmålingen på varamedlemsplass.

Bakgrunnsfakta for meningsmålingen viser imidlertid at det ikke er Høyre som slås om sistemandatet, men den andre store taperen, Sosialistisk Venstreparti SV er nærmest til å kunne ta Frps femte mandat.

For SV er målingen svært lite oppløftende. Fra en oppslutning på 6,1 prosent i fylkestingsvalget i 2011 har det gått gradvis nedover til 5,2 prosent ved forrige stortingsvalg og ned til 4,2 prosent på denne målingen.

Det betyr at antallet mandater i fylkestinget halveres fra to til ett.

Nåværende fylkesråd for utdanning, Johnny Ingebrigtsen kan bli eneste SV-svale i fylkestinget nesten periode, og nykommer Silja Støyva Arvola fra Sør-Varanger vil måtte nøye seg med varamedlemsplass.

Siste parti i rekken av tapere er Kystpartiet ned fra 6,4 til 2,1 prosent mot siste fylkestingsvalg. Antall mandater er halvert og førstekandidat Ingolf Eriksen fra Vardø kan bli en ensom kystpartist i neste periode.

Markert framgang

– Arbeiderpartiets framgang i Finnmark er markant og betydelig større enn det som har framkommet på riksmålingene, sier analytiker og daglig leder i Respons analyse, Thore Gaard Olaussen, som har stått for denne målingen.

Også Høyres tilbakegang er mer markert i Finnmark enn det partiet har fått registrert av regjeringsslitasje i riksmålingene, påpeker Olaussen.

partibarometer_juli_collage.jpg

Miljøpartiet tar mandat

Igjen, om denne meningsmålingen var valg, så ville Finnmark for første gang få representasjon av Miljøpartiet de Grønne i fylkestinget.

Samefolket stiller ikke liste denne gang og blir følgelig ikke representert.

Inn her kommer Arne Liaklev fra Sør-Varanger.

KrF og Venstre

Kristelig Folkeparti taper noe oppslutning, men beholder sitt ene mandat.

Venstre ser derimot ut til å gjøre et godt valg i Finnmark, i alle fall sett mot situasjonen på riksplan. 4,4 prosent (ned fra 4,8) gjør at partiet beholder sine to mandater i fylkestinget.

Gir ikke opp mål om skifte

– Det blir tøft, men vi gir ikke opp målsettingen om å få et skifte i fylkestinget etter over 50 år med Ap.

1438535598841.jpg 

Høyres fylkesleder og førstekandidat Jo Inge Hesjevik registrerer målingen, men har ikke tenkt å gi opp det store blå målet om å vippe Arbeiderpartiet ut av fylkesordførerposisjonen i Finnmark fylkeskommune.

Arbeiderpartiet har hatt fylkesordføreren siden 1964, og nå sier vi som Oslo Ap sier i Oslo; etter så mange år er det bare sunt med et skifte.

– Når ett parti får dominere over såp lang tid er det alltid ting i systemet som ikke er bra. Vi ser jo klare indikasjoner på det i Finnmark. Vi bruker relativt sett mest penger av alle fylkene til administrasjon, og vi leverer dårlige resultater på ett av fylkeskommunens viktigste områder, nemlig videregående skoler, sier Hesjevik.

Når det gjelder resultatene av fylkesmålingen på dagens barometer kommenterer Hesjevik det slik:

– Høyre gjorde et oppsiktsvekkende godt valg i Finnmark i 2011, langt over det «normale». En viss justering måtte vi regne med. I tillegg er det alltid slik at vi i fylkesvalgene også får med oss de nasjonale trendene. Her er det ikke overraskende at Høyre i regjeringsposisjon vil merke det på oppslutningen.

– Er det enkeltsaker som slår spesielt ut negativt i Finnmark?

– Vi er i en omstillingsperiode og Høyre har vært nødt til å sette i gang prosesser som gjør at vi kan makte nedgang i oljeprisene og de store endringene som skjer i oljesektoren.

Det er nå viktig at både bransjen og spesielt leverandørselskapene får lettelser slik at de kan klare denne omstillingen, sier Hesjevik.

– Er det diskusjonen om eiendomsskatt og selskapsskattekompensasjonen du tenker på?

– Det er en del av dette bildet. Igjen er det viktig å huske på at vi skal ut av en meget utfordrende situasjon i norsk økonomi.

– Du frykter ikke at regjeringens holdning i fiskerisaker og leveringsplikt skader?

– Nei, det gjør jeg ikke. For til syvende også sist er det jo ikke stor forskjell på det som skjedde under forrige regjering og det som er gjeldende nå, sier Hesjevik.

Hesjevik legger til at det er synd at fylkestingsvalgene ofte domineres av de nasjonale trenden i politikken.

– Det burde vært slik at det vi gjorde i fylkestinget var mer avgjørende enn det tilsynelatende er, sier Hesjevik.

Regionale forskjeller

Sjansene for et skifte kan i utgangspunktet se magre ut, men det ligger en stor usikkerhet i bakgrunnsdata fra undersøkelsen.

Tallene her er ifølge Respons Analyse ikke så sikre at de kan tas bokstavelig, men de gir et uttrykk for trender.

Analysen deler Finnmark i tre tilnærmet like store områder, befolkningsmessig, Hammerfest, Alta og Øst-Finnmark.

Her viser det seg at Arbeiderpartiets stilling i Alta-regionen er betydelig svakere enn i de øvrige regioner (mer enn ti prosent).

Venstres gode tall skyldes også for det meste god oppslutning i Alta-regionen.

Stor usikkerhet

For aktive valgkampene er det også en utfordring at svært mange velgere fortsatt sitter «på gjerdet».

Ifølge målingen dreier det seg om hele en tredel av velgerne som ikke har tatt endelig stilling til partivalg i høst.

Kommentarer til denne saken